PROGRAMA

Traducció simultània als idiomes oficials de SmartFruit SmartFruit IPM International Congress: català, castellà i anglès

Dilluns, 25 DE Abril DE 2016

08:00 h Documentació i acreditacions 2016    
09:15 h Pèrdues mundials d'aliments hortofructícoles. Les plagues vegetals. Impacte en la presa de decisions Jorge Fonseca Laurent  
10:00 h SMARTFRUIT IPM INTERNATIONAL CONGRESS & FRUIT BUSINESS FORUM. Inauguració oficial. Josep M. Pelegrí i Aixut  
10:15 h Situació actual de la recerca en control integrat de plagues, malalties i males herbes Ramón Albajes Garcia  
11:00 h PAUSA    
11:30 h   Pomera Hortícoles Olivera
    SALA DOW Agrosciences SALA BASF SALA BAYER
    Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Cydia pomonella i Venturia spp.
Reptes de la metodologia GIP en pomera.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Bemisia spp.
Virus transmesos per Bemisia (resistències).
Tuta absoluta i ToLCNDV (plans d'actuació).
Plantes reservoris de fauna auxiliar.
Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Bactrocera oleae.
Conyza spp.
Reptes de la metodologia GIP en olivera.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
  Moderador Josep M. Pagès Grau Jordi Riudavets Muñoz Ricardo Alarcón Roldán
  Ponents Jesús Avilla Hernández
Marc Trapman
Lluís Batllori Obiols
Venanci Grau Marull
Rosa Gabarra Ambert
Enrique Moriones Alonso
Antonio Monserrat Delgado
Montserrat Matas Oliveras
Bruno Bagnoli
José María Urbano Fuentes-Guerra
Jordi Mateu Pozuelo
Joan Josep Duatis Monllaó
Antoni Galceran Massó
13:30 h PAUSA    
15:00 h   Quarantenes
    Plum Pox Virus (Sharka),
Erwinia amylovora,
Xylella fastidiosa,
Phyllosticta citricarpa (Guignardia).
Noves mosques 'fruit flies' en fruiters i horta.


  Moderador Emilio Montesinos Seguí
  Ponents Anna Rosa Babini
Franco Finelli
Donato Boscia
Josep Armengol Forti
Nikolaos Papadopoulos
17:00 h   Perera Hortícoles Avellaner
    SALA DOW Agrosciences SALA BASF SALA BAYER
    Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Cacopsylla pyri i Stemphylium spp.
Reptes de la metodologia GIP en perera.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Nematodes.
Fongs del sòl.
Portaempelts per a gestió de malalties del sòl.
Gestió de malalties del sòl.
Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Curculio nucum (diabló).
Zeuzera pyrina.
Reptes de la metodologia GIP en avellaner. Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
  Moderador Josep Ramon Arderiu Tomàs Francisco José González Zapater Josep Maria Vives de Quadras
  Ponents Edison Pasqualini
Isidre Llorente
Núria Rius Vilalta
Gerard Pujol
Francesc Xavier Sorribas Royo
Josep Armengol Forti
Soledad Verdejo Lucas
Miguel Talavera Rubia
Fernando García del Pino
Victor Sarto Monteys
Anna Aymamí Besora
Roger Palau
19:00 h Fi de la jornada    

Dimarts, 26 DE Abril DE 2016

09:00 h   Presseguer Maduixera Vinya
    SALA DOW Agrosciences SALA BASF SALA BAYER
    Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Trips.
Monilinia spp.
Reptes de la metodologia GIP en presseguer.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Drosophila suzukii.
Macrophomina phaseolin
a.
Reptes de la metodologia GIP en maduixa.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Lobesia botrana, Botrytis spp. i altres fongs del fruit.
Reptes de la metodologia GIP en vinya.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
  Moderador Josep Usall Rodié Juan Bascón Fernández Gonçal Barrios Sanromà
  Ponents David Teulon
Maria Antonieta De Cal y Cortina
Jordi Cambray Sala
Miguel Angel Zapater
Francesc Palau Beltran
Judit Arnó Pujol
Juan Bascón Fernández
Pablo Alvarado Aldea
Manuel Tió
Andrea Lucchi
Carlos Calvo Garrido
Joan Esteve Julia
Xavier Pie Dols
11:00 h PAUSA    
11:30 h   Cítrics Alertes Ametller i noguera
    SALA DOW Agrosciences SALA BASF SALA BAYER
    Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Ceratitis capitata.
Gestió coberta vegetal.
Reptes de la metodologia GIP en cítrics.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
Mesures de prevenció i lluita

Virosis.
Insectes.
Males herbes.
Normativa de quarantena: nova proposta Dir 2000/29.
Debat Ciència - Tecnologia - Empresa

Capnodis tenebrionis. Xanthomonas arboricola pv. juglandis. Polystigma ochraceumm.
Principals dificultats de l’aplicació de la GIP per als productors.
Problemàtica fitosanitaris cultius menors.
  Moderador Vicente Dalmau Sorlí Jordi Giné Ribó Emilio Betran Escartín
  Ponents Vicente Dalmau Sorlí
Maria Teresa Martínez Ferrer
Joan Porta Ferré
Jesús Ferrando Doménech
Juan Valentín García Gumilla
Mª Isabel Font San Ambrosio
Pedro del Estal Padillo
Andreu Taberner Palou
José María Cobos Suárez
Carlos María Lozano Tomàs
Concepció Moragrega García
Laura Torguet Pomar
Pedro J. Naudin Gracia
13:30 h PAUSA    
15:30 h Cerimònia de lliurament de premis SMARTFRUIT  
16:00 h   Taula rodona
    Els límits màxims de residus (LMR) fitosanitaris: una estratègia comercial?
  Moderador Abel Mariné Font
  Ponents César Casado de Santiago
Alfons Vilarrasa Cagigós
Francisco Miró Segura
Ramon Estruch Riba
  Convidats Anna Burgués Estebanell
Carme Sabater Sánchez
Carlos Palomar Peñalba
Manel Simon i Barbero
Estefania Hinarejos Esteve
Pilar Florensa
Carles Pueyo Novau
18:00 h CLOENDA    

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.