INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió integrada d'àcars en els camps de cítrics espanyols

Josep A. Jaques Miret

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural. Universitat Jaume I

Hi ha diverses espècies d'àcars fitòfags en els camps de cítrics espanyols. La família més important és la dels Tetranychidae, amb l'aranya vermella comuna Tetranychus urticae (Koch), l'àcar vermell dels cítrics Panonychus citri (McGregor), l'àcar dels cítrics de Texas Eutetranychus banksi (McGregor) i l'àcar oriental E. orientalis (Klein). Els Tenuipalpidae estan representats pels àcars aplanats Brevipalpus californicus(Banks) i el B.

Hi ha diverses espècies d'àcars fitòfags en els camps de cítrics espanyols. La família més important és la dels Tetranychidae, amb l'aranya vermella comuna Tetranychus urticae (Koch), l'àcar vermell dels cítrics Panonychus citri (McGregor), l'àcar dels cítrics de Texas Eutetranychus banksi (McGregor) i l'àcar oriental E. orientalis (Klein). Els Tenuipalpidae estan representats pels àcars aplanats Brevipalpus californicus(Banks) i el B. phoenicis (Geijskes); els Tarsonemidae, per l'àcar blanc Polyphagotarsonemus latus (Banks); i els Eriophyidae, per Eriophyes (=Aceria) sheldoni(Ewing).

De la llista, solament es consideren plagues principals T. urticae i E. sheldoni (la densitat de la plaga sobrepassa sempre el nivell de dany econòmic, NDE), la primera, en les mandarines clementines, i la segona, en les llimones. La resta de les espècies de Tetranychidae es poden considerar plagues de cítrics secundàries (la densitat de la plaga sobrepassa de vegades el NDE) i els altres àcars solament són plagues ocasionals (la densitat de la plaga sol romandre per sota del NDE).

L'estratègia de reducció de plagues, amb mètodes de control preventiu (gestió de cultius coberts, poda) o curatius (acaricides), pot utilitzar-se tant contra les espècies de plagues principals com en les secundàries per reduir les seves densitats per sota del NDE.

L'estratègia de reducció de la susceptibilitat del cultiu mitjançant l'ús de portainjerts tolerants pot resultar útil en el futur. És important destacar que l'Estratègia de conservació mitjançant l'ús del control biològic hauria d'implementar-se sempre per evitar que les plagues ocasionals incrementin les seves densitats i canviïn el seu estatus de plaga.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.