INFORMACIÓ DESTACADA

Visió general de les estratègies de control utilitzades per gestionar les poblacions de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae.

Owen Jones

Soci de Lisk & Jones Consultants Ltd, 68 Mill Road, Lisvane, Cardiff, CF14 0XJ, Regne Unit Correu electrònic: owenj@plaga.demon.co.uk

En aquesta ponència es repassen els mètodes tradicionals i actuals que s'utilitzen per controlar la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae) en la conca mediterrània i a Califòrnia. Històricament, el mètode principal de control d'aquesta plaga consistia en l'ús d'insecticides organofosforats (OF), especialment dimetoat, combinats amb hidrolitzats de proteïnes aplicats en forma d'aerosols amb cebador en la part aèria i en el sòl, cobrint els olivars en diferents graus i confiant que la proteïna atraient dirigeixi a l'insecte adult a l'àrea tractada. No obstant això, com a conseqüència de l'increment de la pressió per reduir o eliminar l'ús d'aquests insecticides organofosforats, s'estan realitzant importants esforços en la recerca de mètodes alternatius que puguin establir la base de les estratègies de gestió integrada de plagues per a la mosca de l'olivera. En molts casos, això implica la substitució de l'insecticida OF en l'aerosol per una formulació amb un agent letal més respectuós amb el medi ambient, com un piretroid o un spinosad.

En aquesta ponència es repassen els mètodes tradicionals i actuals que s'utilitzen per controlar la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae) en la conca mediterrània i a Califòrnia. Històricament, el mètode principal de control d'aquesta plaga consistia en l'ús d'insecticides organofosforats (OF), especialment dimetoat, combinats amb hidrolitzats de proteïnes aplicats en forma d'aerosols amb cebador en la part aèria i en el sòl, cobrint els olivars en diferents graus i confiant que la proteïna atraient dirigeixi a l'insecte adult a l'àrea tractada. No obstant això, com a conseqüència de l'increment de la pressió per reduir o eliminar l'ús d'aquests insecticides organofosforats, s'estan realitzant importants esforços en la recerca de mètodes alternatius que puguin establir la base de les estratègies de gestió integrada de plagues per a la mosca de l'olivera. En molts casos, això implica la substitució de l'insecticida OF en l'aerosol per una formulació amb un agent letal més respectuós amb el medi ambient, com un piretroid o un spinosad. En els dos casos indicats abans, s'ha experimentat una tendència cap a la creació d'un aerosol amb cebador més concentrat i, per tant, menys contaminant.

En la majoria dels països on es conrea olivera, s'han utilitzat vastament sistemes de monitoreig per aconseguir un ús més racional dels pesticides convencionals i, sense cap dubte, això ha permès una reducció de l'ús d'insecticides convencionals contra aquesta plaga. Tant els atraients derivats de menjar com els semioquímics en forma de feromona sexuals s'utilitzen àmpliament en la presa de decisions sobre l'aplicació i la periodicitat dels aerosols insecticides.

Les estratègies de control alternatives que s'han provat inclouen mètodes biotècnics com els paranys de captura massiva i l'atracció i mort de les mosques adultes mitjançant esquers de menjar i feromones sexuals de la mosca. S'han investigat agents de control microbià per controlar la mosca de l'olivera, però amb poc èxit en el cas dels virus i els bacteris. No obstant això, els fongs entomopatògens, com Beauveria bassiana i Metarhizium anisopliae, han donat millors resultats i poden suposar una solució ambientalment acceptable en un futur. La contribució dels enemics naturals en el control biològic de la mosca de l'olivera també és limitada. S'han realitzat diversos intents amb el parasitoide bracónid Opius concolor, però sempre amb baixes taxes d'èxit. També s'ha investigat la Tècnica de l'Insecte Estèril (TIE), però el seu ús encara no està molt estès. No obstant això, les noves tecnologies de TIE, com les quals comporten l'esterilitat induïda genèticament, poden proporcionar un mètode de control per a espècies molt determinades si es modifiquen els obstacles presents en la legislació.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.