INFORMACIÓ DESTACADA

Prays oleae

Manuel José Ruiz Torres

Laboratori de Producció i Sanitat Vegetal de Jaén. Agència de Gestió Agrària i Pesquera d'Andalusia. Junta d'Andalusia

L'arna de l'olivera o prays (Prays oleae) és un lepidòpter de l'olivar que té tres generacions, les larves de les quals produeixen el dany al cultiu en diferent grau: la generació fitòfaga és molt poc nociva, seguida de la generació antòfaga que destrueix collita potencial i de la generació carpòfaga que produeix dany en collita real. És la plaga del cultiu de l'olivera a la qual segurament se li dediqui més esforç i control per part de l'agricultor, en àmplies comarques oliveres d'Espanya. Per tant, ha estat una de les plagues a les quals s'ha dedicat més atenció quan van començar a engegar-se els programes de maneig integrat de plagues. 


En els actuals criteris de gestió integrada de plagues s'avalua la presència de Prays oleae al llarg de les tres generacions, amb un procediment de monitoratge que inclou el mostreig de les parts de l'arbre sensibles al lepidòpter a cada moment (fulles, flors o fruits), on s'anota la presència d'ous o larves, i l'ús de paranys tipus funnel ("polilleros”) encebats amb la feromona sexual de l'espècie, i amb les quals pot determinar-se la corba de vol.

L'arna de l'olivera o prays (Prays oleae) és un lepidòpter de l'olivar que té tres generacions, les larves de les quals produeixen el dany al cultiu en diferent grau: la generació fitòfaga és molt poc nociva, seguida de la generació antòfaga que destrueix collita potencial i de la generació carpòfaga que produeix dany en collita real. És la plaga del cultiu de l'olivera a la qual segurament se li dediqui més esforç i control per part de l'agricultor, en àmplies comarques oliveres d'Espanya. Per tant, ha estat una de les plagues a les quals s'ha dedicat més atenció quan van començar a engegar-se els programes de maneig integrat de plagues. 


En els actuals criteris de gestió integrada de plagues s'avalua la presència de Prays oleae al llarg de les tres generacions, amb un procediment de monitoratge que inclou el mostreig de les parts de l'arbre sensibles al lepidòpter a cada moment (fulles, flors o fruits), on s'anota la presència d'ous o larves, i l'ús de paranys tipus funnel ("polilleros”) encebats amb la feromona sexual de l'espècie, i amb les quals pot determinar-se la corba de vol. 

Aquest seguiment de la plaga permet prendre les decisions de tractament fitosanitari d'una manera precisa en funció de paràmetres ambientals (clima, producció) i de la pròpia biologia de l'espècie (grandària de la població, moment en el cicle biològic). 

En el cas de la generació fitòfaga, donada la seva escassa repercussió, només s'aconsellen dur a terme tractaments quan la planta és molt petita. En el cas de la generació antòfaga es pren la decisió d'engegar una mesura de control directe quan s'aconsegueix una determinada grandària de població i a més hi ha una mala floració (>5% de flors amb formes vives de prays i a més <10 flors per inflorescència), la qual cosa redueix el nombre de tractaments, perquè generalment es té una bona floració, per la qual cosa el dany real en collita és baix. Finalment, en el cas de la generació carpòfaga s'avalua la grandària de població, decidint el tractament amb més d'un 20% de fruits amb formes vives. 

En tots els casos és fonamental escollir el moment adequat perquè el tractament sigui efectiu, la qual cosa també es troba recollit en el procediment de gestió integrada de plagues. 

Finalment, esmentar que Prays oleae compta amb un ampli ventall de mètodes de control a la disposició de l'agricultor. Hi ha mètodes de control biològic, usant microorganismes com Bacillus thuringiensis o depredadors com la crisopa (Chrysoperla carnea). A més, en l'entomofauna de l'olivar existeixen nombroses espècies de depredadors i parasitoids que, amb una adequada gestió de l'agrosistema, ajuden a controlar les poblacions. I quant als mitjans de control químic, és la plaga que compta amb major nombre de formulats registrats, amb diferents insecticides piretroids i organofosforats.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.