INFORMACIÓ DESTACADA

Conèixer la biologia i epidemiologia de l'Erwinia amylovora a nivell local per reduir les seves poblacions i millorar el control del foc bacterià

María M. López1 i Emilio Montesinos2

1Institut Valencià de Recerques Agràries, Montcada, València, Espanya 2Institut de Tecnologia Agroalimentària-INTEA, Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona, Espanya

Els atacs d'Erwinia amylovora segueixen sent temuts pels fruticultors de nombrosos països, tot i que aquesta bacteriosis és coneguda des de fa més de cent anys. El control integrat del foc bacterià es ve aplicant des de fa dècades, encara que amb resultats variables, en nombrosos països europeus i nord-americans. No obstant això, a Espanya es manca d'experiència a nivell local sobre els millors mètodes de lluita enfront d'aquesta malaltia, ja que des de 1995 les actuacions es van concentrar en actives campanyes de prospecció i eradicació. Això va permetre frenar la disseminació del bacteri i les pèrdues econòmiques degudes a aquesta malaltia en moltes CC.

Els atacs d'Erwinia amylovora segueixen sent temuts pels fruticultors de nombrosos països, tot i que aquesta bacteriosis és coneguda des de fa més de cent anys. El control integrat del foc bacterià es ve aplicant des de fa dècades, encara que amb resultats variables, en nombrosos països europeus i nord-americans. No obstant això, a Espanya es manca d'experiència a nivell local sobre els millors mètodes de lluita enfront d'aquesta malaltia, ja que des de 1995 les actuacions es van concentrar en actives campanyes de prospecció i eradicació. Això va permetre frenar la disseminació del bacteri i les pèrdues econòmiques degudes a aquesta malaltia en moltes CC. AA. Gràcies a això, Espanya és l'únic exemple, a nivell mundial, d'una eradicació eficaç a mitjà termini i de la possibilitat de retardar els atacs d'E. amylovora en zones de cultiu de varietats sensibles de perera i pomera. No obstant això, en la situació actual, després de començar fa tres anys l'abandó de l'eradicació en diverses CC. AA., cada any apareixen nous brots de foc bacterià, la quantitat d'inòcul present és cada vegada més elevada en moltes zones i es requereix disposar d'informació prèvia en cadascuna, per al seu control integrat. Encara que es coneixen molts i variats mètodes de control d'aquesta bacteriosis, l'èxit de la seva aplicació requereix optimitzar els tractaments, per a això és necessari conèixer en cada cas els factors crítics per al desenvolupament de la malaltia que són el potencial d'inòcul, la quantitat de floració i les condicions climàtiques favorables. Han de ser també estudiats o avaluats els diferents reservoris del bacteri, la sensibilitat varietal, el cicle d'E. amylovora i la predicció del risc de foc bacterià sobre la base de models localment validats, així com l'eficàcia dels diferents productes autoritzats i la seva fitotoxicitat en les condicions locals. Per aconseguir la màxima eficàcia dels tractaments preventius cal conèixer el tipus de símptoma present en cada plantació (necrosis de flors, necrosis de brots, xancres, lesions en tronc) que determinarà la quantitat d'inòcul present, reduir l'inòcul mitjançant podes apropiades a l'hivern, conèixer els patrons de disseminació de la malaltia en el temps i l'espai i seleccionar els tractaments químics i biològics més eficaços. En els vivers de tota la Unió Europea, s'haurien d'extremar les inspeccions i les anàlisis rutinàries de les plantes, per garantir amb el passaport fitosanitari l'absència real d'E. amylovora en el material vegetal que es comercialitza. En les plantacions, el control integrat eficaç, s'hauria de basar en el coneixement local de la biologia del patogen i de l'epidemiologia de la malaltia per seleccionar les estratègies de control i les pràctiques culturals més apropiades amb vista a reduir les poblacions del bacteri i les seves pèrdues a nivells econòmicament acceptables.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.