INFORMACIÓ DESTACADA

Aranya i altre acariosi

Vicente-Santiago, Marco Mancebón

Departament d'Agricultura i Alimentació. Faculteu de Ciències, Estudis Agroalimentaris i Informàtica. Universitat de La Rioja

En els últims anys (com a continuació d'una tendència consolidada des de mitjans del segle passat), s'està observant un increment en la importància de les plagues d'àcars en el cultiu de la vinya. L'ús indiscriminat de plaguicides sintètics poc selectius, és la causa fonamental d'aquest fet; causa que es veurà frenada amb l'aplicació del RD1311/2012 d'Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris.

Dos de les espècies d'àcars que major rellevància han aconseguit com a plagues de la vinya són l'aranya groga, Eotetranychus carpini (Acari: Tetranychidae) i l'acariosis de la vinya, Calepitrimerus vitis (Acari: Eriophyidae). Per a cadascuna d'elles, s'assenyalen les diferents estratègies de control actuals i les tendències futures.

En els últims anys (com a continuació d'una tendència consolidada des de mitjans del segle passat), s'està observant un increment en la importància de les plagues d'àcars en el cultiu de la vinya. L'ús indiscriminat de plaguicides sintètics poc selectius, és la causa fonamental d'aquest fet; causa que es veurà frenada amb l'aplicació del RD1311/2012 d'Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris.

Dos de les espècies d'àcars que major rellevància han aconseguit com a plagues de la vinya són l'aranya groga, Eotetranychus carpini (Acari: Tetranychidae) i l'acariosis de la vinya, Calepitrimerus vitis (Acari: Eriophyidae). Per a cadascuna d'elles, s'assenyalen les diferents estratègies de control actuals i les tendències futures. Així, si bé l'eina química segueix sent la més àmpliament utilitzada enfront d'ambdues plagues, altres mètodes de control compatibles amb el Maneig Integrat de les mateixes, estan emprant-se cada vegada més. En ambdós casos, és destacable l'aplicació de pràctiques culturals, del control biològic per conservació per fomentar la presència de fitoseids depredadors i de mètodes biotècnics i biorracionals.  

Sent fonamental integrar de manera racional els mètodes de control a l'abast en cada cas, el Maneig Integrat d'aquestes plagues requereix, a més, de l'elecció correcta del moment d'actuació i d'un adequat procés de monitoratge que inclogui el seguiment de les seves poblacions. En el cas d'I. carpinis'està considerant com a Llindar Econòmic el del 60% de fulles ocupades. Quant al seguiment de la plaga, resulta d'especial utilitat el mostreig seqüencial proposat a Suïssa per Baillod et al. per Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae). Per la seva banda, l'establiment del Llindar Econòmic en el cas de C. vitis és complicat; això és a causa de l'heterogeneïtat de la distribució dels àcars en les gemmes hivernants. És a aquests àcars als quals és important seguir en ser els responsables dels danys més significatius en la campanya següent. Tenint en compte aquesta dificultat, es considera que a partir d'1 a 3 àcars per gemma és important estar vigilants durant el esborronament.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.