INFORMACIÓ DESTACADA

Control de Poll vermell de Califòrnia per mitjà de confusió sexual

Vicente Navarro Llopis, Sandra Vacas González y Jaime Primer Millo

Centre d'Ecologia Química Agrícola – Institut Agroforestal del Mediterrani. Universitat Politècnica de València

El poll vermell de Califòrnia és una de les plagues més important dels cítrics a nivell mundial i en els últims 20 anys també a Espanya. Fins al moment, el control d'aquestes plagues s'ha basat en l'ús de productes organofosforats, insecticides reguladors del creixement o l'aplicació d'olis. No obstant això, l'aparició de resistències, els efectes adversos sobre els enemics naturals i les dificultats en l'aplicació d'olis han conduït al desenvolupament d'altres mètodes de gestió integrada de plagues.

El CEQA de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat la tècnica de confusió sexual com a nou mètode de control contra el poll vermell de Califòrnia (Aonidiella aurantii Maskell).

El poll vermell de Califòrnia és una de les plagues més important dels cítrics a nivell mundial i en els últims 20 anys també a Espanya. Fins al moment, el control d'aquestes plagues s'ha basat en l'ús de productes organofosforats, insecticides reguladors del creixement o l'aplicació d'olis. No obstant això, l'aparició de resistències, els efectes adversos sobre els enemics naturals i les dificultats en l'aplicació d'olis han conduït al desenvolupament d'altres mètodes de gestió integrada de plagues.

El CEQA de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat la tècnica de confusió sexual com a nou mètode de control contra el poll vermell de Califòrnia (Aonidiella aurantii Maskell). L'èxit dels mètodes basats en l'ús de feromones depèn de la disponibilitat a un preu assequible de la feromona, el disseny de difusors que emetin la feromona de forma controlada i de l'ajust de diversos paràmetres: la dosi de feromona, el nombre de punts d'emissió per unitat de superfície i la data d'aplicació. És ben coneguda la importància d'emetre la feromona de forma constant durant el període sensible del cultiu i per a això, hem dissenyat un nou emissor basat en la tecnologia de materials porosos, aconseguint un nivell d'emissió de feromona propera a 300 μg/dia durant més de 150 dies.

Després de 6 anys d'estudis, els resultats suggereixen que és necessària una dosi mínima de feromona de 35 g/ha, una densitat mínima de 450 emissors/ha i l'aplicació dels mateixos abans que tingui lloc el segon vol de mascles. En aquestes condicions, s'han obtingut resultats d'eficàcia en els quals el percentatge de fruits amb presència de més de 5 taques es redueix en un 90% respecte a controls sense tractament. A més, s'ha estudiat la compatibilitat de la confusió sexual amb altres tècniques, inclòs l'efecte sobre els parasitoïds de A. aurantii, suggerint la total compatibilitat d'aquesta tècnica amb les aplicació d'insecticides i les soltes augmentatives.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.