INFORMACIÓ DESTACADA

Maneig de Tylenchulus semipenetrans en plantacions de cítrics

Soledad Verdejo-Lucas i F. Javier Sorribas

IFAPA. Camí de Sant Nicolás 1. 04745 La Mojonera. Almeria. Espanya. soledad.verdejo@juntadeandalucia.es | ESAB. Universitat Politècnica de Catalunya . francesc.xavier.sorribas@upc.edu

El nematode dels cítrics és el nematode fitoparàsit més freqüentment associat a cítrics a nivell mundial. Les pèrdues de producció s'estimen entre un 10% i un 30% depenent del nivell d'infestació. El maneig del nematode implica la utilització conjunta de diverses tàctiques de control durant la vida de la plantació. L'exclusió i les mesures preventives inclouen accions regulatòries, l'ús de patrons certificats lliures de nematodes, sòl o substrats lliures de nematodes i les mesures d'higiene.

El nematode dels cítrics és el nematode fitoparàsit més freqüentment associat a cítrics a nivell mundial. Les pèrdues de producció s'estimen entre un 10% i un 30% depenent del nivell d'infestació. El maneig del nematode implica la utilització conjunta de diverses tàctiques de control durant la vida de la plantació. L'exclusió i les mesures preventives inclouen accions regulatòries, l'ús de patrons certificats lliures de nematodes, sòl o substrats lliures de nematodes i les mesures d'higiene. Una vegada detectats els nematodes en una zona de producció, l'estratègia més eficaç és reduir els nivells inicials de població abans pre-plantació. L'alteració física del sòl mitjançant el treball del mateix pot accelerar la taxa de mortalitat del nematode per dessecació o exposició directa als rajos del sol, encara que aquests nematodes poden sobreviure dins de les restes de les arrels dels arbres vells o en les capes més profundes del subsòl durant llargs períodes de temps. La desinfestació del sòl pre-plantació mitjançant la fumigació amb productes químics és el mètode més eficaç de control dels nematodes i ha de considerar-se quan es replanta una parcel·la de cítrics. Poncirus trifoliata és l'única font de resistència genètica a T. semipenetrans i alguns dels híbrids amb Citrus inhibeixen considerablement la reproducció del nematode en comparació dels patrons susceptibles. No obstant això, el cultiu continuat de patrons moderadament resistents (ex. Carrizo citranges) pot donar lloc a l'adaptació progressiva del nematode que aconsegueix reproduir-se en patrons amb resistència parcial. A més, l'existència de races fisiològiques o biotips del nematode que es diferencien en la seva preferència per la planta hoste representa una limitació en l'elecció del patró. Una vegada infectats els arbres no existeixen mètodes curatius de control. El cicle de vida de T. semipenetrans està regulat per la fenologia de l'arbre i els canvis estacionals en el sòl, un fet a tenir en compte a l'hora d'aplicar tàctiques de control post-plantació. El nombre de femelles que infecten l'arrel és el millor indicador de l'activitat estacional de T. semipenetrans i també per a l'avaluació de l'eficàcia nematicida. Els nematicides no-fumigants (carbamats i organofosforats) s'han utilitzat amb èxit per disminuir les densitats poblacionals de T. semipenetrans en moltes regions citrícoles. No obstant això, es necessita realitzar aplicacions repetides del nematicida per mantenir nivells baixos del nematode i la consistència en els increments de producció. Existeix una diversitat d’antagonistes microbians de forma natural en les parcel·les de cítrics que poden regular les poblacions del nematode a través del parasitisme directe o depredació mitjançant un mecanisme de dens-dependència o l'alliberament de metabòlits tòxics per al nematode. No obstant això, el control biològic de nematodes continua sent un sistema experimental i es precisen més dades de camp per incrementar el coneixement les relacionis nematode-antagonista una vegada aplicat l'antagonista en el camp. Pel que fa a les pràctiques agronòmiques i culturals, les rotacions amb cultius anuals d'un a tres anys abans de replantar una parcel·la ajuden a reduir les poblacions del nematode però en la pràctica s'utilitzen poc per no ser econòmicament rendibles. El guaret lliure de males herbes durant 4 a 12 mesos abans de replantar una parcel·la és una pràctica comuna però pot resultar insuficient a causa de la capacitat del nematode de sobreviure dins de les arrels velles, L'embuatat de la línia de plantació pot ajudar a reduir la pèrdua d'aigua per evaporació, modera les temperatures del sòl, i suprimeix la competència de les males herbes amb el cultiu. Conseqüentment, es modifica l'entorn del cultiu i es promou el vigor de l'arbre i l'increment de la producció. Les poblacions del nematode poden incrementar en els arbres embuatats però poden mostrar major tolerància al nematode a causa de la reducció de temperatura i estrès hídric. En resum, el maneig de T. semipenetrans requereix un profund coneixement de la planta hoste, de la biologia i epidemiologia del nematode i de la influència del medi ambient en la interacció nematode-planta en una determinada regió.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.