INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió Integrada de Plagues de la pomera a Itàlia: cap a la sostenibilitat

R.Bugiani & M.Boselli

Servei de Protecció Vegetal – regió d'Emília-Romanya. Itàlia

La producció de pomes està distribuïda a Europa, amb grans zones de producció que abasten un total de 624 000 hectàrees. Les pomes constitueixen un dels cultius fruiters més importants a Itàlia, representant 2 236 000 tones (21,5% de la producció europea). Les pomes són sensibles a una àmplia varietat de plagues. Aquestes poden classificar-se en funció de la zona de la planta a la qual danyen o bé en funció de la importància econòmica de la plaga.

La producció de pomes està distribuïda a Europa, amb grans zones de producció que abasten un total de 624 000 hectàrees. Les pomes constitueixen un dels cultius fruiters més importants a Itàlia, representant 2 236 000 tones (21,5% de la producció europea). Les pomes són sensibles a una àmplia varietat de plagues. Aquestes poden classificar-se en funció de la zona de la planta a la qual danyen o bé en funció de la importància econòmica de la plaga. En les plagues directes els patògens s'alimenten dels fruits, mentre que en les plagues indirectes es nodreixen de les fulles, l'escorça i altres parts de l'arbre. Les plagues indirectes redueixen la superfície foliar o assequen branques i poden reduir el rendiment o la qualitat de la fruita si estan presents en grans quantitats. De la mateixa manera, les malalties fúngiques i bacterianes que afecten principalment als fruits i a les fulles poden provocar greus danys i pèrdues econòmiques, ja que solen tenir com a conseqüència la impossibilitat de comercialitzar la fruita. Les plagues principals causen cada any greus danys tret que es controlin. Les plagues secundàries apareixen produint danys esporàdicament, a causa de condicions climàtiques inusuals. Les plagues secundàries poden tolerar-se en petites quantitats i habitualment es controlen mitjançant productes químics que s'usen per al control les plagues principals i malalties durant la temporada. Les plagues secundàries poden provocar pèrdues de collites a causa que també s'eliminen insectes beneficiosos mitjançant l'ús d'insecticides d'ampli espectre.

El programa de Gestió Integrada de Plagues coordina les activitats de gestió de plagues amb altres actuacions en els cultius a fi de trobar solucions eficaces, econòmiques i a llarg termini als problemes de plagues, de la manera menys perjudicial possible per al medi ambient.

Les malalties i plagues de la pomera es manifesten en diferents moments de la temporada de creixement, depenent de factors ambientals i biològics. S'utilitzen múltiples estratègies per al control d'aquestes plagues i els pesticides haurien d'aplicar-se exclusivament en cas que no es disposi de cap altra estratègia de control. Molts problemes de plagues i malalties poden prevenir-se abans que es manifestin. Una vegada presents, les malalties i els les plagues poden resultar molt difícils de controlar.

En pomera, les plagues principals a Itàlia són el cuc de la pomera, l'arna oriental de la fruita, les erugues rosegadores de la pell (Agyrotaenia pulchellana, Pandemis spp., Archips spp.), el pugó vermell de la pomera i el poll de San José. Entre les malalties principals es troben la sarna o clapejat de la pomera, l’oïdi i la podridura per Gloeosporium. Altres malalties menors o de recent aparició, com les taques en les fulles causades per Alternaria alternata i Marsonnina, estan presents solament localment en algunes regions del nord d'Itàlia.

Cada any s'elaboren i actualitzen directrius per a la producció integrada. Es recomanen pràctiques agronòmiques i el sanejament dels camps. Els fungicides i insecticides s'escullen tenint en compte l'eficàcia, la selectivitat respecte als organismes beneficiosos, la toxicitat (no es permeten les formulacions classificades com a T i T+), així com la presència de poblacions de plagues resistents.

S'apliquen la tècnica de confusió sexual i els insecticides microbiològics per controlar eficaçment el cuc de la pomera allí on la població de plaga demostra ser resistent a alguna família d'insecticides químics.

Els models de predicció epidemiològica són eines importants que proporcionen a agricultors i tècnics de camp la informació necessària per racionalitzar i escollir el moment d'aplicació de productes químics durant la temporada.

En el context d'una agricultura sostenible, la confusió sexual i els models de predicció de plagues i malalties constitueixen eines importants que compleixen els requisits de la Directiva de la UE n.º 128/2009 i del Reglament de la UE n.º 1107/2009.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.