INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies de producció integrada, biològiques, químiques i de maneig del cultiu per al control sostenible de Botrytis en vinyes de Nova Zelanda

Elmer, P.A.G.(1); Wood, P.N.(2); Reglinski, T.(1); Parry, F.(1); Wurms K;(1); Hoyte, S.(1); Ah Chee, A.(1); Gould, N.(4); Spiers, T.M.(1); Fisher, B(2); Agnew, R.(3); Mundy, D.(3); Marsden, R.(1) y Raw, V.(3)

The New Zealand Institute for Plant & Food Research Ltd 1Ruakura Research Centre, Private Bag 3230, Waikato Mail Centre, Hamilton, 3240, NZ 2Havelock North Research Centre, Private Bag 1401, Hawke’s Bay, 4157 NZ 3Marlborough Research Centre, PO Box 845, Blenheim 7240, NZ 4Te Puke Research Centre, 412 No 1 Road, RD2, Te Puke 3182, NZ e-mail: philip.elmer@plantandfood.co.nz

La podridura del raïm a Nova Zelanda és causada principalment per Botrytis cinerea i ha estat la responsable de pèrdues en el cultiu de fins al 35%, quan les condicions climàtiques prèvies a la collita han afavorit el desenvolupament de la malaltia. Fins a l'any 2000, el maneig de Botrytis en vinyers convencionals es basava en l'aplicació regular de fungicides. No obstant això, aquesta pràctica va resultar insostenible a mesura que van anar augmentant les restriccions als residus de pesticides detectables en vins i que la producció ecològica de vi va anar incrementant-se a tot el món. Els viticultors de Nova Zelanda van adoptar ràpidament pràctiques per garantir que els vins estiguessin lliures de residus detectables de pesticides, inclosa la supressió de programes de tractaments recomanats amb fungicides i aplicats a finals de temporada (per exemple iprodiona) l'aplicació de la qual implica residus detectables en el vi.

La podridura del raïm a Nova Zelanda és causada principalment per Botrytis cinerea i ha estat la responsable de pèrdues en el cultiu de fins al 35%, quan les condicions climàtiques prèvies a la collita han afavorit el desenvolupament de la malaltia. Fins a l'any 2000, el maneig de Botrytis en vinyers convencionals es basava en l'aplicació regular de fungicides. No obstant això, aquesta pràctica va resultar insostenible a mesura que van anar augmentant les restriccions als residus de pesticides detectables en vins i que la producció ecològica de vi va anar incrementant-se a tot el món. Els viticultors de Nova Zelanda van adoptar ràpidament pràctiques per garantir que els vins estiguessin lliures de residus detectables de pesticides, inclosa la supressió de programes de tractaments recomanats amb fungicides i aplicats a finals de temporada (per exemple iprodiona) l'aplicació de la qual implica residus detectables en el vi. Els botriticides d'alta eficàcia i persistència van quedar restringits a l'aplicació primerenca (p. ex. durant la floració), a fi de garantir que els vins estiguessin lliures de residus. No obstant això, aquesta estratègia no permetia controlar eficaçment Botrytis quan després del període inicial de la campanya, i especialment després de l'envero, les condicions meteorològiques afavorien la infecció per B. cinerea. Aquests resultats van posar de manifest la necessitat de desenvolupar estratègies alternatives per protegir els raïms en procés de maduració. En aquesta presentació es farà una revisió de a) alternatives de base biològica als fungicides, b) millora de la resistència del raïm a B. cinerea mitjançant polvoritzacions foliars de calci, i c) la contribució del maneig de la part aèria de les plantes en el control de la podridura grisa per Botrytis.    

Alternatives de base biològica als fungicides

L'Associació de Viticultors de Nova Zelanda (NZW), en col·laboració amb el New Zealand Institute for Plant & Food Research Ltd (PFR), el programa Technology for Business Growth (Ministeri de Negocis, Innovació i Ocupació, anteriorment Fundació per a la Investigació, la Ciència i la Tecnologia) i l'empresa Botry-Zen Ltd, han invertit en un nou programa d'investigació i desenvolupament (1998-2008) de productes biològics o de base biològica per al control de Botrytis a inici, meitat i final de campanya. S'han comercialitzat amb èxit tres productes: BOTRY-Zen® (principi actiu Ulocladium oudemansii, n.º patent PCT/NZ01/00111) en 2004, ARMOUR-Zen® (principi actiu quitosano) en 2007 i MIDI-Zen (principi actiu oli de soia, n.º patent WO2006006878) en 2013. Quan aquests productes de base biològica es van aplicar en els moments òptims del creixement de la vinya, en vinyers comercials amb un bon maneig, el control de Botrytis va ser equivalent a l'aconseguit aplicant els programes convencionals basats en fungicides durant tota la campanya.   Estratègies per complementar els productes de base biològica El calci (Ca) exerceix un paper vital en la integritat estructural de la membrana de la paret cel·lular i se sap que les membranes cel·lulars amb dèficit de Ca es tornen fisiològicament inestables. Una deficiència de Ca en la pell també podria predisposar al fruit a una major susceptibilitat a una sèrie de patògens fúngics responsables de pèrdues en el cultiu abans i després de la collita. Un programa d'investigació de cinc anys (2008-2013) que estudiava l'efecte del Ca en els raïms a Nova Zelanda, va aconseguir cinc conclusions. Van ser necessàries quatre aplicacions per incrementar el contingut de Ca en la pell del raïm. Les varietats de raïm de vinificació presentaven diferències en el seu contingut de Ca en la pell a l'inici de l'estudi, així com en la seva resposta a les polvoritzacions foliares de Ca en el vinyer. Les aplicacions de calci realitzades van tenir com a conseqüència majors concentracions de Ca en la pell que les aplicacions realitzades en una fase més primerenca, entre la grandària pèsol i l'enver. L'absorció de calci no es va veure afectada per la humitat relativa en les condicions de Nova Zelanda. Finalment, en experiments que es van realitzar en el laboratori on es va induir artificialment el trencament de la pell dels raïms, no es va trobar evidències concloents que les aplicacions de Ca reduïssin els trencaments importants de la pell del raïm (macro esquerdes). En estudis de camp, el Ca va reduir les pèrdues per Botrytis en el cultiu en quatre de cinc experiments realitzats en vinyers comercials.  

Maneig de la part aèria de les plantes per reduir la podridura per Botrytis

La pràctica cultural que consisteix en el maneig de la part aèria de les plantes ha estat una estratègia no química important per al control de Botrytis en els vinyers, que es basa en l’esclarissat de brots, l'eliminació de fulles a les zones dels raïms, la poda de la vinya, l’aclarit de raïms i la retirada mecànica de peduncles avortats i deixalles florals. Des del 2007 fins al 2010 l'institut PFR, en col·laboració amb l'associació NZW, van desenvolupar i van implementar protocols per aconseguir nivells mínims de residus en el vi. El projecte Implementació de raïm de vinificació amb residus mínims (GrapeFutures) va ser cofinançat per NZW i pel Fons per al Cultiu Sostenible, n.º de projecte 07/123 (Ministeri d'Indústries Primeres, anteriorment Ministeri d'Agricultura i Silvicultura). En aquest projecte es va observar que, en les varietats importants com Chardonnay i Sauvignon blanc, en vinyes amb un 70%- 80% d'exposició dels fruits a la llum en sistema de formació d'espatllera ascendent (PBV) es reduïa significativament el desenvolupament de Botrytis fins a un 50%, en comparació de l'observat en vinyes no sotmeses a l'eliminació de fulles a les zones dels raïms. En les vinyes amb aquest sistema de maneig es va aconseguir també una millora substancial de la cobertura de polvorització dels raïms, un factor clau per aconseguir un control eficaç de Botrytis utilitzant productes de base biològica. Actualment, a les regions vinícoles que presenten un alt risc a la infecció per Botrytis (North Island) s'ha adoptat de forma generalitzada aquesta pràctica cultural, que consisteix a aconseguir una exposició de la fruita del 70-80% (des de fases tan primerenques com la formació del fruit).

En resum, la integració de noves estratègies de control del cultiu, culturals, químiques, biològiques i de Ca, als programes de producció vinícola de Nova Zelanda han mostrat un control eficaç de Botrytis sense presència detectable de residus de pesticides en els vins. Mentre que algunes pràctiques s'han adoptat amb rapidesa (per exemple el maneig de la part aèria de les plantes), l'aplicació d'altres noves tecnologies per part del sector ha estat més lenta (per exemple, els productes de base biològica). Es discutiran alguns dels obstacles als quals s'enfronta l'aplicació d'estratègies de base biològica en vinyers convencionals.  

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.