INFORMACIÓ DESTACADA

Maneig de resistències a productes fitosanitaris

Dr. Pablo Bielza

Departament de Producció Vegetal. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica. Universitat Politècnica de Cartagena

El Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, transposició de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. L'objectiu és l'ús responsable dels fitosanitaris que redueixi els riscos i els efectes en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues. Aquesta s'orienta clarament a l'obtenció de cultius sans amb baix impacte en els agroecosistemes i en l'impuls dels mètodes biològics de control de plagues. En els principis generals de la gestió integrada de plagues (GIP) que s'estableixen en l'annex I, s'especifica, en dos dels vuit punts, que els usuaris hauran d'utilitzar els productes fitosanitaris de manera que "no incrementin el risc de desenvolupament de resistències en les poblacions d'organismes nocius" i que "hauran d'aplicar-se les estratègies disponibles contra la resistència, amb la finalitat de mantenir l'eficàcia dels productes".

El Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, transposició de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. L'objectiu és l'ús responsable dels fitosanitaris que redueixi els riscos i els efectes en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues. Aquesta s'orienta clarament a l'obtenció de cultius sans amb baix impacte en els agroecosistemes i en l'impuls dels mètodes biològics de control de plagues. En els principis generals de la gestió integrada de plagues (GIP) que s'estableixen en l'annex I, s'especifica, en dos dels vuit punts, que els usuaris hauran d'utilitzar els productes fitosanitaris de manera que "no incrementin el risc de desenvolupament de resistències en les poblacions d'organismes nocius" i que "hauran d'aplicar-se les estratègies disponibles contra la resistència, amb la finalitat de mantenir l'eficàcia dels productes". D'aquesta forma, dins de la GIP, l'ús sostenible dels productes fitosanitaris també ha de considerar-se com un ús fiable, consistent i durador en el temps. Per a això haurem de conèixer en profunditat i de manera científica el fenomen de la resistència als plaguicides. Només d'aquesta forma es podran establir les estratègies de maneig de la resistència que ens permetin aconseguir les finalitats establertes en la directiva i realitzar una gestió integrada de plagues eficaç. La GIP basada en els agents de control biològic s'ha imposat definitivament en els cultius mediterranis. No obstant això aquests protocols de maneig de les plagues, encara que basats en el control biològic, segueixen requerint dels fitosanitaris. La necessitat d'intervencions plaguicides és diversa, depenent de l'àrea agrícola, el cultiu i l'època. En aquest escenari és imprescindible mantenir la compatibilitat dels plaguicides amb els agents de control biològic i els pol·linitzadors. Per a això és necessari utilitzar productes amb bona compatibilitat i/o mantenir al mínim imprescindible les aplicacions fitosanitàries, especialment amb els productes menys compatibles. Per reduir els tractaments és necessari mantenir la susceptibilitat de les plagues als insecticides, és a dir, prevenir el desenvolupament de poblacions resistents. Una premissa bàsica de la gestió eficaç de la resistència és l'alternança de diferents matèries actives i maneres d'acció. Si hi ha poques matèries actives registrades i encara menys que siguin compatibles amb els enemics naturals i pol·linitzadors, el risc de desenvolupament de resistències es dispara. I si els insecticides deixen de ser eficaços, especialment els ecocompatibles, els sistemes de control integrat estaran greument compromesos. En definitiva, per mantenir i augmentar l'eficàcia dels programes de GIP basats en el control biològic, és vital la prevenció del desenvolupament de resistències als productes fitosanitaris utilitzats, especialment aquells compatibles amb els organismes beneficiosos.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.