INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió Integrada de plagues en el cultiu del cirerer

Núria Cuch i Arguimbau

Associació de Defensa Vegetal (ADV) de Fruita del Baix Llobregat

El cultiu del cirerer presenta un conjunt divers de plagues i malalties que l’afecten. Les principals plagues són el pugó negre del cirerer (Myzus cerasi), la mosca de la cirera (Rhagoletis cerasi), la mosca suzukii (Drosophila suzukii), el tigre del cirerer (Monosteira unicostata) i el poll blanc (Pseudolacaspis pentagona). Altres plagues secundàries són el cossus (Cossus cossus) i cap gros (Capnodis tenebrionis).

Entre les malalties, les més importants són la monília (Monilia sp.

El cultiu del cirerer presenta un conjunt divers de plagues i malalties que l’afecten. Les principals plagues són el pugó negre del cirerer (Myzus cerasi), la mosca de la cirera (Rhagoletis cerasi), la mosca suzukii (Drosophila suzukii), el tigre del cirerer (Monosteira unicostata) i el poll blanc (Pseudolacaspis pentagona). Altres plagues secundàries són el cossus (Cossus cossus) i cap gros (Capnodis tenebrionis).

Entre les malalties, les més importants són la monília (Monilia sp.), la cilindrosporiosi (Cylindrosporium padi), el cribat (Stigmina carpophila) i virosis diverses. Altres malalties són el xancre (Cytospora sp.), l’armillària (Armillaria mellea), la roselínia (Roselinia necatrix) i el mal del plom (Stereum purpureum).

A l’ADV de Fruita del Baix Llobregat portem el control sanitari de 86 ha de cirerers, totes en gestió integrada de plagues i totes elles de petites explotacions familiars. D’aquesta superfície, 19 ha estan certificades en producció integrada i 26 ha estan certificades en producció ecològica des de fa diversos anys. Gestionar plantacions comercials de cirerer en agricultura ecològica ens ha permès observar els canvis que es produeixen en deixar d’utilitzar determinats fitosanitaris autoritzats en producció integrada i ens ha demanat trobar alternatives a aquests fitosanitaris.

La biodiversitat de l’entorn és molt important per tal de disposar del màxim de fauna auxiliar. Plagues com el pugó i el poll blanc són força ben controlats si hi ha prou fauna auxiliar. Per a un bon control del pugó cal que hi hagi molta fauna auxiliar quan les poblacions de pugó són joves i per això cal el màxim de flors a sortida d’hivern.

L’abundància de fauna auxiliar no és gaire compatible amb els insecticides. Per al control del pugó i de la mosca de la cirera s’han utilitzat tradicionalment insecticides. En fer la reconversió a l’agricultura ecològica no es disposa d’aquestes eines i encara és més important promoure la fauna auxiliar. Per al control de la mosca de la cirera en agricultura ecològica es fan servir trampes cromàtiques grogues amb atraient d’acetat amònic amb resultats prou satisfactoris. Per al control del pugó és important conèixer bé el seu cicle i detectar els punts per on comença la plaga per tal de fer un control el més localitzat possible. Els tractaments autoritzats en agricultura ecològica són de contacte i poc persistents. Cal estar molt pendents dels focus per on comença per evitar que s’escampi, perquè si s’escampa és molt difícil de controlar.

L’arribada de la mosca suzukii ha complicat la situació. Cal un control acurat proper a la collita. S’estan estudiant alternatives als insecticides, com la captura massiva i la fauna auxiliar específica, però de moment el que s’ha donat és un increment de tractaments amb dimetoat i piretroids en producció integrada i amb spinosad en producció ecològica. Aquests tractaments tenen efectes adversos sobre la fauna auxiliar que pot ajudar a controlar el poll blanc i el tigre. És convenient seguir treballant per a trobar alternatives als insecticides per al control de la mosca suzukii.  

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.