INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies per al control de Monilinia spp en fruita de pinyol

J. Usall

IRTA. Postcollita, Edifici fruitcentre, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), 25003 Lleida

Monilinia spp. es el fong causant de la principal malaltia de la fruita de pinyol a nivell Mundial. La seva incidència depèn fonamentalment de les condicions climatològiques, sobretot de la presència de pluges abundants en el període de floració i en el proper a la collita. La seva infecció es produeix majoritàriament a camp, on les pèrdues poden arribar a ser importants, però el principal problema econòmic de la malaltia el tenim durant el període postcollita, tant durant la seva conservació com als punts de venda i a casa del consumidor final. La seva importància econòmica es tant elevada, que en algunes zones, condiciona la viabilitat del cultiu d'algunes varietats de fruita de pinyol. Els programes de control existents son molt amplis, i es basen sobretot en tractaments de productes químics de síntesis en camp, que es poden complementar amb pràctiques culturals i en tractaments químics en postcollita, quan aquesta aplicació està autoritzada. Però tot i la seva existència, les pèrdues continuen sent importants quan les condicions meteorològiques son favorables a la malaltia. Aquest fet, unit a la demanda de racionalitzar l'aplicació de fitosanitaris, ha incentivat la recerca i el desenvolupament de sistemes alternatius de control, com ara la millora de les pràctiques culturals de reducció de l'inòcul i increment de l'aireació a les finques, els tractaments físics en postcollita i la implantació de models de predicció de la malaltia en camp i en postcollita. Tots aquests aspectes seran abordats durant la presentació, basant-se sobretot en el coneixement de l'epidemiologia de la malaltia, per tal d'oferir un ventall de possibilitats de control, en funció de les especificitats de cada finca, per tal de que cada usuari tingui la informació necessària que li permeti definir la millor estratègia per a cada cas.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.