INFORMACIÓ DESTACADA

Problemàtica i control de Phytophthora i Alternatària en cítrics

José García Jiménez

Institut Agroforestal Mediterrani. Universitat Politècnica de València

Entre les afeccions en cítrics associades a fongs "sensu lato” a Espanya destaquen les causades per Phytophthora spp. (oomicet) i Alternaria alternata (fong veritable).  

Diverses espècies de Phytophthora, entre les quals destaca P. citrophthora, són les causants d'un síndrome complex que pot afectar a la pràctica totalitat d'espècies i varietats de cítrics i que es manifesta en l'aparició de danys en arrels (pèrdua de arrels i xancres en arrels gruixudes), tronc i branques (necrosis acompanyades d'emissió de goma: "gomosis”) i enfosquiment i podridura de fruits ("aguado”).

Entre les afeccions en cítrics associades a fongs "sensu lato” a Espanya destaquen les causades per Phytophthora spp. (oomicet) i Alternaria alternata (fong veritable).  

Diverses espècies de Phytophthora, entre les quals destaca P. citrophthora, són les causants d'un síndrome complex que pot afectar a la pràctica totalitat d'espècies i varietats de cítrics i que es manifesta en l'aparició de danys en arrels (pèrdua de arrels i xancres en arrels gruixudes), tronc i branques (necrosis acompanyades d'emissió de goma: "gomosis”) i enfosquiment i podridura de fruits ("aguado”). Els danys són particularment greus en terrenys pesats, argilencs i amb tendència a l’entollament i, en el cas de l'aigualit, quan es presenten fortes pluges. Com a mesures de control està l'ús de peus resistents, pràctiques culturals (millorar drenatge, reg localitzat, plantació en altiplans, formació d'escocells en reg a manta, ús de coberta vegetal, etc) i tractaments químics, principalment a la primavera i tardor.  

La taca marró, associada a un patotipus d'Alternaria alternata, té un rang d'hospedants molt menor (a Espanya afecta principalment a "Fortune” i "Nova”) però els danys que causa són tan greus que ha reduït dràsticament la superfície conreada de Fortune. En la germinació de les espores es produeix una toxina (ACT) que de forma molt ràpida provoca lesions en fulles (donant lloc a una defoliació intensa), brots i fruits, on provoca lesions en l'escorça que deprecien totalment el fruit. En el cas de Fortune, les fulles només són susceptibles quan són joves però el fruit és susceptible en tots els seus estats de desenvolupament. Perquè es presenti la malaltia es requereix d'un període d'aigua lliure sobre la planta d'almenys 10-12 hores, estant les temperatures òptimes al voltant de 25-27 ºC. Com a mesures culturals es recomana no plantar varietats susceptibles en zones humides i poc ventilades, millorar l'aireació (eliminació d'algunes branques principals, marcs de plantació amplis, files de plantes orientades en l'adreça dels vents dominants), eliminar el material vegetal afectat per reduir les fonts d'inòcul, eliminar els xucladors, altament susceptibles a l'atac, etc. Amb tot, es fa necessari realitzar tractaments químics amb productes cúprics o mancozeb, úniques matèries actives efectives enfront de la malaltia autoritzades a Espanya. Els tractaments s'han de realitzar de manera preventiva quan es donin condicions adequades per a la infecció ja que l'expressió de símptomes és molt ràpida després de la infecció.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.