INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies IPM en olivera a Catalunya

Jordi Mateu

Servei de Sanitat Vegetal. DAAM. Generalitat de Catalunya

A Catalunya, l’olivera forma part de la nostra cultura i de la nostra alimentació com un dels ingredients clau de la Dieta Mediterrània. Fruit d’aquesta història mil·lenària, en el banc de varietats catalanes d’olivera hi ha un total de 49 genotips. El cultiu de l’olivera ocupa una superfície aproximada de 125.000 ha.

A Catalunya, l’olivera forma part de la nostra cultura i de la nostra alimentació com un dels ingredients clau de la Dieta Mediterrània. Fruit d’aquesta història mil·lenària, en el banc de varietats catalanes d’olivera hi ha un total de 49 genotips. El cultiu de l’olivera ocupa una superfície aproximada de 125.000 ha. La diversitat del medi geogràfic català dóna com a resultat una rica presència de 5 Denominacions d’Origen Protegides d’oli d’oliva.  

Per tal d’elaborar oli d’oliva seguint un model de qualitat, reduint riscos pel medi ambient i la salut humana, intentant assegurar la protecció del cultiu contra organismes nocius i sense pèrdua de rendiment de collites, en l’àmbit fitosanitari del cultiu s’han aplicat un conjunt de mesures mitjançant la gestió integrada de plagues (GIP). La GIP s’ha d’adaptar a la variabilitat del cultiu de l’olivera tenint en compte l’agrobiosistema, ja que la sensibilitat a l’atac d’organismes nocius depèn de factors abiòtics, biòtics i del maneig cultural. A trets generals els factors clau són la zona, la varietat i el  sistema de plantació.  

Seguint els principis de la GIP a Catalunya existeix la XEACAT (Xarxa d’Estació d’Avisos Fitosanitaris de Catalunya). Les seves funcions són fomentar la lluita integrada, experimentar l'eficàcia i l'impacte ambiental dels productes fitosanitaris, posar a punt nous sistemes de lluita respectuosos amb el medi ambient, donar els avisos fitosanitaris als agricultors, així com el seguiment d’organismes nocius que afecten els vegetals. Aquesta tasca es realitza pels tècnics del servei de Sanitat Vegetal amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa dels Vegetals.

En el cas de l’olivera la XEACAT es centra en les següents plagues i malalties:  La mosca de l’olivera (Bactrocera oleae) és endèmica a Catalunya i en general es considera que és la plaga que més afecta al cultiu. La segona plaga en importància és el lepidòpter anomenat punxó o prais (Prays oleae) sobretot en zones on predominen varietats sensibles com Empeltre, Farga, Sevillenc etc. Com a plagues secundàries tenim: Saissetia oleae, Phloetribus scarabaeoides, Euzophera pinguis, etc. Pel que fa a les malalties destaca el fong anomenat repilo o ull de gall  Fusicladium oleagineum. La segona malaltia en importància és la sabonosa (Colletotrichum acutatum) sobretot a la zona de Baix Ebre-Montsià i en les varietats: Morrut, Sevillenc, Farga etc. Altres patògens que poden afectar a l’olivera són: Pseudomonas savastanoi, Capnodium elaeophilum, Armillaria mellea, Rossellinia necatrix, Verticillium spp., etc.    

Actualment s’estan realitzant noves plantacions en el sistema superintensiu.  Aquest canvi de model en el cultiu també repercuteix en l’ordre de la incidència de les plagues. Durant els primers anys de formació la principal plaga és (Margaronia unionalis). Posteriorment quan el cultiu ja està en producció, el control de Prays oleae segons varietats pot desplaçar en importància a Bactrocera oleae. Finalment la incidència en el cas del repilo és més elevada en aquest  tipus de cultiu que en convencional.

Paraules clau: GIP, olivera, oliva, plagues, malalties, superintensiu 

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.