INFORMACIÓ DESTACADA

Malalties de fusta de la vinya: Biologia i control

Jordi Luque i Font

IRTA- Ctra. de Cabrils, Km 2 08348 Cabrils.

La vinya és un cultiu de gran extensió mundial, amb uns 10 milions d'hectàrees cultivades en diferents continents. A Espanya, el país amb la major superfície conreada del món i el segon en producció per pes, la importància de la viticultura en el conjunt de l'economia agrària és fonamental. El cultiu de la vinya s'estén per la major part de les comunitats autònomes espanyoles, les quals inclouen més de 50 regions vitivinícoles amb denominació d'origen (DO).

Les malalties de fusta de la vinya causades per fongs fitopatògens, entre elles l’esca o llampat, l’eutipiosi, el 'braç mort', la malaltia de Petri i el 'peu negre' són un dels principals problemes fitopatològics del sector vitivinícola arreu del món.

La vinya és un cultiu de gran extensió mundial, amb uns 10 milions d'hectàrees cultivades en diferents continents. A Espanya, el país amb la major superfície conreada del món i el segon en producció per pes, la importància de la viticultura en el conjunt de l'economia agrària és fonamental. El cultiu de la vinya s'estén per la major part de les comunitats autònomes espanyoles, les quals inclouen més de 50 regions vitivinícoles amb denominació d'origen (DO).

Les malalties de fusta de la vinya causades per fongs fitopatògens, entre elles l’esca o llampat, l’eutipiosi, el 'braç mort', la malaltia de Petri i el 'peu negre' són un dels principals problemes fitopatològics del sector vitivinícola arreu del món. L'interès per la investigació sobre el decaïment de la vinya, i en concret sobre les malalties de la fusta, s'ha incrementat en les dues últimes dècades. Es creu que els factors involucrats en l'augment de la incidència de malalties de la fusta a la vinya, tant jove com adulta, han estat els canvis registrats en algunes pràctiques culturals, com ara una menor protecció de les ferides de poda i la reducció del control sanitari en el material de propagació. També s'ha apuntat a la prohibició de l'ús del arsenit sòdic, agent protector de les ferides de poda, del qual se suposava una certa eficàcia en el control d'aquestes malalties. En línies generals, la situació fitosanitària de la vinya a Espanya és similar a la descrita en d’altres països vitivinícoles, observant-se des de la dècada dels 90 un augment progressiu de la incidència de les malalties de la fusta.

Des de fa dues dècades aproximadament, es considera que les malalties de les plantes joves i adultes estan estretament relacionades entre si, i que es fa necessari abordar de forma conjunta l'estudi dels aspectes biològics i les mesures de control. En aquesta comunicació pretenem oferir una visió actualitzada dels darrers avenços en el coneixement d’aquestes malalties, tant a nivell nacional com internacional, en els camps específics de la biologia, l’epidemiologia i el desenvolupament de mètodes de control.    

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.