INFORMACIÓ DESTACADA

El Míldiu de la vinya (Plasmopara vitícola)

Joan Reyes

Servei de Sanitat Vegetal. DAAM

El míldiu de la vinya (Plasmopara vitícola) és un fong originari de Nord-Amèrica, que va ser introduït a França el 1878, estenent-se per tot Europa en pocs anys. El potencial destructiu d’aquest fong és enorme, podent provocar la pèrdua total de la collita en poques setmanes. Actualment disposem de mitjans suficients per controlar el míldiu d’una manera efectiva, per la qual cosa, realitzant una bona gestió de la malaltia, aquesta no ha de ser un problema per als viticultors.

La incidència del míldiu està totalment lligada a la meteorologia, i més concretament a les pluges i humitats que es donen durant el període vegetatiu del conreu.

El míldiu de la vinya (Plasmopara vitícola) és un fong originari de Nord-Amèrica, que va ser introduït a França el 1878, estenent-se per tot Europa en pocs anys. El potencial destructiu d’aquest fong és enorme, podent provocar la pèrdua total de la collita en poques setmanes. Actualment disposem de mitjans suficients per controlar el míldiu d’una manera efectiva, per la qual cosa, realitzant una bona gestió de la malaltia, aquesta no ha de ser un problema per als viticultors.

La incidència del míldiu està totalment lligada a la meteorologia, i més concretament a les pluges i humitats que es donen durant el període vegetatiu del conreu. Així doncs, a les zones amb climes continentals, que registren anualment altes pluviometries primaverals i estivals, el míldiu esdevé una malaltia habitual. Per contra, en climes mediterranis, la irregularitat de la distribució pluviomètrica, fa que la incidència del míldiu pugui ser molt variable d’un any a un altre.

En ambdós casos, la gestió integrada de plagues (GIP), és un factor clau per aconseguir un bon control de la malaltia, amb el mínim nombre d’intervencions. En aquest sentit, la modelització del míldiu, esdevé una eina fonamental en la presa de decisions per part dels tècnics, aportant informació útil de l’evolució de la malaltia en cada zona i moment. A Catalunya, aquesta tasca es realitza a través de les diferents xarxes d’avisos antimíldiu del Servei de Sanitat Vegetal. L’objectiu d’aquestes xarxes és determinar el risc d’atac de míldiu i aconsellar, d’aquesta manera, el nombre i moment dels tractaments a realitzar.

Per altra banda, l’interès per a la viticultura ecològica s’ha incrementat notablement durant els darrers anys. Actualment més del 10% de la superfície vitícola catalana és ecològica i amb una clara tendència ascendent. En aquest sistema de gestió només disposem del coure com a producte de referència en la lluita contra el míldiu. En tractar-se d’un producte únicament preventiu, es fa necessari afinar molt millor en les previsions i recomanacions de tractaments, pel que resulta un repte superior que cal també afrontar.  

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.