INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies de Gestió Integrada de Plagues (GIP) en cítrics a Espanya

Dr. Juan Pons

PhD - Agronomic engineer AGROQUALIITY CONSULTING S.L.

En els últims anys s'ha estabilitzat el creixement de la GIP en el cultiu dels cítrics a Espanya, però a partir d'aquesta propera campanya la seva aplicació serà d'obligat compliment, segons es regula en la Legislació vigent: DIRECTIVA 2009/128/CE i la trasposició en el Reial decret 1311/2012, estableixen el marc legal aplicable a Espanya per la GIP.

Les estratègies desenvolupades a Espanya per la GIP en les plantacions de cítrics contemplen diferents aspectes del cultiu: Plagues clau: Poll vermell de Califòrnia, àcars, mosques de la fruita, pugons, etc. Èpoques de major incidència: monitoreig de plagues (evolució de les poblacions, cicles biològics) i enemics naturals. Determinació dels llindars d'intervenció: Centres d'Investigació i Estacions d'avisos. Mètodes de control: Genètics: patrons tolerants, varietats resistents/sensibles. Culturals: disseny de la plantació, pràctiques culturals (poda i esclarissat), coberta del sòl, Reg, Fertilització, etc. Físics: recollida i eliminació de fruits afectats, eliminació de focus (branques). Biològics: manteniment de la fauna útil i introducció d'enemics naturals. Trampeig massiu i mètodes biotecnològics (introducció de mascles estèrils) per a control de Mosques de la fruita. Químics: Elecció de productes segons eficàcia, toxicitat, efecte sobre enemics naturals; Condicions d'aplicació: condicions ambientals (Temperatura, humitat, insolació) i Inspecció tècnica i regulació de la Maquinària (RD 1702/2011).

El desenvolupament de les tècniques de GIP és cada vegada més important per la reducció dels marges de rendibilitat de moltes de les explotacions citrícoles i la necessitat d'ajustar al màxim les despeses directes de producció.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.