INFORMACIÓ DESTACADA

Plagues de fruiteres de llavor: Lepidoptera

Jesús Avilla

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Agrotecnio, Universitat de Lleida, avilla@pvcf.udl.cat

El grup de lepidòpters plaga dels fruiters de llavor a la regió Paleàrtica és ampli i inclou espècies que tenen diferents hàbits alimentaris: espècies carpòfagues (Cydia pomonella, Cydia molesta), minadores de fulles (Phyllonorycter spp., Leucoptera malifoliella), rosegadores de la pell del fruit (Pandemis heparana, Adoxophyes orana) i barrinadores de tronc i branques (Zeuzera pyrina, Cossus cossus, Synanthedon myopaeformis). La importància de cada espècie depèn del sistema de cultiu (producció integrada, agricultura ecològica) i ha estat variable al llarg del temps.  

La racionalització en l'ús de productes fitosanitaris i l'increment de l'ús d'infraestructures ecològiques ha permès l'increment de les poblacions d'enemics naturals, que poden mantenir les poblacions d'alguns lepidòpters plaga per sota dels llindars econòmics de danys.

El grup de lepidòpters plaga dels fruiters de llavor a la regió Paleàrtica és ampli i inclou espècies que tenen diferents hàbits alimentaris: espècies carpòfagues (Cydia pomonella, Cydia molesta), minadores de fulles (Phyllonorycter spp., Leucoptera malifoliella), rosegadores de la pell del fruit (Pandemis heparana, Adoxophyes orana) i barrinadores de tronc i branques (Zeuzera pyrina, Cossus cossus, Synanthedon myopaeformis). La importància de cada espècie depèn del sistema de cultiu (producció integrada, agricultura ecològica) i ha estat variable al llarg del temps.  

La racionalització en l'ús de productes fitosanitaris i l'increment de l'ús d'infraestructures ecològiques ha permès l'increment de les poblacions d'enemics naturals, que poden mantenir les poblacions d'alguns lepidòpters plaga per sota dels llindars econòmics de danys. Aquest és normalment el cas dels minadores de fulles i de les erugues rosegadores de la pell del fruit. Encara que les feromones d'aquestes espècies són conegudes, no estan disponibles mètodes biotècnics per al seu control (com, per exemple, confusió sexual i captura massiva), per la qual cosa és necessari l'ús d'insecticides quan l'acció dels enemics naturals no és suficient.  

L'efecte de les poblacions d'enemics naturals en la resta dels lepidòpters plaga de fruiteres de llavor és pràcticament sempre insuficient per al control de les seves poblacions. El desenvolupament de mètodes de control basats en l'ús de semioquímics (confusió sexual, captura massiva, atracció i mort) en les últimes dues dècades ha estat molt important. La confusió sexual és àmpliament utilitzada contra C. pomonella i Z. pyrina, mentre que la captura massiva s'ha utilitzat també en algunes àrees contra Z. pyrina.  

Cydia pomonella és la plaga clau dels fruiters de llavor en la gran majoria de la superfície del seu cultiu. El seu control s'aconsegueix millor quan es duu a terme en grans superfícies, amb la col·laboració dels agricultors, els tècnics assessors i les empreses que operen en ella. En aquest cas, la informació proporcionada per la xarxa de paranys de semioquímics (feromona sexual + una cairomona com l'èster de pera) pot combinar-se mitjançant mètodes d'anàlisis geoestadístics i proporcionar-se setmanalment als agricultors, la confusió sexual és molt més efectiva que quan s'aplica en horts individuals i les estratègies anti-resistència són més eficients. El CpGv (virus de la granulosis de carpocapsa) i insecticides s'utilitzen per complementar l'acció de la confusió sexual, quan és necessari. En els últims anys estan disponibles nous ingredients actius.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.