INFORMACIÓ DESTACADA

Què hi ha de nou en la gestió integrada de la cancrosi dels cítrics a Florida?

James H. Graham

Universitat de Florida

Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), l'agent que causa el xancre bacterià o cancrosi dels cítrics, es dissemina per l'acció de la pluja acompanyada de vent en climes subtropicals i tropicals. A través dels estomes s'introdueixen gotetes d'aigua amb cèl·lules bacterianes en la càmera subestomàtica quan es produeix una congestió de l'aigua i la velocitat del vent supera els 8 m/s. Les pel·lícules bactericides de coure deixen de protegir els punts d'entrada estomàtics quan les gotes d'aigua en el vent superen aquesta velocitat.

Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), l'agent que causa el xancre bacterià o cancrosi dels cítrics, es dissemina per l'acció de la pluja acompanyada de vent en climes subtropicals i tropicals. A través dels estomes s'introdueixen gotetes d'aigua amb cèl·lules bacterianes en la càmera subestomàtica quan es produeix una congestió de l'aigua i la velocitat del vent supera els 8 m/s. Les pel·lícules bactericides de coure deixen de protegir els punts d'entrada estomàtics quan les gotes d'aigua en el vent superen aquesta velocitat. Per això, els tallavents són fonamentals per reduir la velocitat del vent i millorar l'eficàcia dels bactericides de coure en la reducció de la incidència i la gravetat del xancre en els fruits de la varietat de cítrics més susceptible de Florida, l'aranja (Citrus paradisi). En un camp de fruiters amb un tallavents de Corymbia torelliana en el perímetre, hi ha una relació lineal entre la incidència del xancre (% de la fruita infectada) i la velocitat del vent (nombre de ratxes registrades > 4,9 m/s). Un objectiu continu és la reducció de la quantitat de coure metàl·lic necessàri per protegir els fruits. La barreja de formulacions de coure fixat i soluble o un programa amb aplicacions de coure fixat a principis de la temporada seguides de coure soluble, aconsegueixen un control comparable utilitzant el 50% del coure metàl·lic per temporada. "Firewall” (estreptomicina) resulta efectiu per controlar el xancre en l'aranja i redueix el risc de fitotoxicitat del coure en el fruit, per la qual cosa podria ser útil per reduir el risc de resistència al coure en Xcc. Per reduir el desenvolupament de resistències a estreptomicina, "Firewall” es limita a dues aplicacions per temporada, a la fi de maig o principis de juny, després de les aplicacions de coure, per al control de les malalties fúngiques en els fruits, la melanosis i la sarna. "Firewall” redueix el risc d'infeccions en els fruits en condicions climàtiques tropicals perquè l'estreptomicina actua de forma sistèmica i local. La irrigació del sòl o les aplicacions en fusta d'insecticides neonicotinoides i Bion (acibenzolar-S-metil) proporcionen un control del xancre per resistència sistèmica adquirida (Systemic Acquired Resistence -SAR). La reducció del xancre en les fulles gràcies a la SAR disminueix el risc d'infecció de la fruita. L'aplicació en el sòl o en el tronc de Bion i neonicotinoides en un interval de 60 dies proporciona un control en l'aranja comparable a l'aplicació d'aerosols de coure en intervals de 21 dies. La integració de Bion no insecticida i/o d'insecticides neonicotinoides es pot usar per augmentar els aerosols de coure en la gestió de malalties.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.