INFORMACIÓ DESTACADA

Semioquímics: noves tendències

Jaime Primo

Àrea de Química Orgànica. Universitat Politècnica de València

L'ús de feromones en el control de plagues s'ha anat consolidant en els últims anys i actualment és essencial en l'estratègia general de lluita contra plagues d'insectes en agricultura. L'especificitat, el baix impacte mediambiental i l'eficàcia, ja contrastada, de tractaments basats en feromones contra plagues importants han estat les principals causes del seu desenvolupament recent. D'altra banda, les limitacions en l'ús d'alguns plaguicidas convencionals per motius reglamentaris han fet que, en el control d'algunes plagues importants, l'ús de feromones sigui ja imprescindible. 

 Les feromones s'usen en el control de plagues en mètodes basats en atracció (trampeig o atracció i mort) però sobretot en mètodes de confusió sexual (mating disruption).

L'ús de feromones en el control de plagues s'ha anat consolidant en els últims anys i actualment és essencial en l'estratègia general de lluita contra plagues d'insectes en agricultura. L'especificitat, el baix impacte mediambiental i l'eficàcia, ja contrastada, de tractaments basats en feromones contra plagues importants han estat les principals causes del seu desenvolupament recent. D'altra banda, les limitacions en l'ús d'alguns plaguicidas convencionals per motius reglamentaris han fet que, en el control d'algunes plagues importants, l'ús de feromones sigui ja imprescindible. 

 Les feromones s'usen en el control de plagues en mètodes basats en atracció (trampeig o atracció i mort) però sobretot en mètodes de confusió sexual (mating disruption). Els mètodes de lluita amb feromones basats en la confusió sexual són actualment els que presenten més exemples d'èxit i als quals es dedica més esforç d'investigació i desenvolupament per ser, en general, més eficaços i de menor cost d'aplicació que els mètodes basats en atracció. No obstant això, molts mètodes de confusió sexual que actualment s'apliquen i els mecanismes que els regeixen s'han avaluat d'una forma molt empírica. Per a això simplement s'ha correlacionant nivells de dany acceptables amb les corresponents formes d'aplicació, especialment pel que fa al nombre, càrrega i distribució d'emissors de feromona, o a observacions del comportament en túnel de vent. En moltes ocasions, el preu de la feromona suposa la part fonamental del cost de la confusió sexual i aquest cost és en alguns casos limitant ja que la rendibilitat de determinats cultius no admet despeses per sobre d'un valor. Per això, l'estudi amb bases científiques d'alguns aspectes de l'efecte de la confusió sexual sobre insectes permet racionalitzar l'ús de feromones fent tractaments més eficients i possibilitant l'extensió d'aquest mètode a plagues a les quals fins ara no era possible aplicar. L'expansió de l'aplicació de l'ús de feromones en el control de plagues i especialment de mètodes de confusió sexual dependrà d'un major coneixement científic d'alguns aspectes relacionats amb l'efecte de les feromones sobre l’insecte, de l'asequibilidad de feromones a preus raonables a través de mètodes més eficients de síntesi i d'un marc normatiu que sigui favorable al registre de feromones per a la seva aplicació pràctica. 

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.