INFORMACIÓ DESTACADA

Stemphylium vesicarium

Isidre Llorente

Institut de Tecnologia Agroalimentària. Universitat de Girona

L’estemfiliosi de la perera és una malaltia causada pel fong Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons. Aquesta malaltia  afecta diferents zones europees productores de pera com  Catalunya, Portugal,  Itàlia, França, Bèlgica, Holanda i altres.  Els símptomes són taques necròtiques en fulles i fruits, en els fruits aquestes lesions provoquen la seva depreciació econòmica i moltes vegades són la via d’entrada d’altres microorganismes que provoquen la seva podridura total.

L’estemfiliosi de la perera és una malaltia causada pel fong Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons. Aquesta malaltia  afecta diferents zones europees productores de pera com  Catalunya, Portugal,  Itàlia, França, Bèlgica, Holanda i altres.  Els símptomes són taques necròtiques en fulles i fruits, en els fruits aquestes lesions provoquen la seva depreciació econòmica i moltes vegades són la via d’entrada d’altres microorganismes que provoquen la seva podridura total. Les pèrdues econòmiques poden ser molt importants arribant a valors superiors al 10% de la producció. La susceptibilitat a l’estemfiliosi depèn de la varietat de perera i són molt  susceptibles Abate Fetel, Passe Crassane, Alexandrine i Conference. Els factors ambientals favorables a les infeccions són la humectació i la temperatura durant aquest període. Es necessiten períodes d’humectació d’almenys 6 hores de durada per iniciar les infeccions i quan més llarg sigui el període més alta és la probabilitat d’infecció. Les temperatures òptimes per a les infeccions estan entre 20 i 25 ºC. El control  bàsicament es realitza mitjançant l’aplicació de fungicides com el thiram, captan, estrobilurines o altres. Aquests fungicides es poden aplicar a cadència fixa o bé segons el risc d’infecció predit pel model BSPcast. En funció de la durada del període d’humectació i la temperatura mitjana durant aquest període el model BSPcast determina diàriament el risc d’infecció. La utilització del model BSPcast per guiar l’aplicació de tractaments permet una reducció mitjana d’un 30% del nombre d’aplicacions necessàries tot i mantenir el mateix control de la malaltia que amb aplicacions a cadència fixa. Tot i això, el control de la malaltia mitjançant fungicides no és total. Per aquest motiu es proposa el maneig integrat de la malaltia basat en pràctiques sanitàries conjuntament amb aplicacions d’agents de biocontrol i de fungicides.  Per fer-ho és bàsic el coneixement del cicle biològic del patogen. La forma asexual del fong correspon a S. vesicarium (Deuteromicet) i la forma sexual a Pleospora allii (Ascomicet). Les dues formes de fong tenen capacitat de ser patogèniques en perera i saprofítiques en diferents restes vegetals. Durant el període vegetatiu de la perera la fase patogènica és molt important ja que produeix les infeccions en fulles i fruits en la part aèria dels arbres, però la producció d’inòcul es localitza bàsicament en les restes vegetals presents en el sòl de les plantacions.  A finals de tardor i hivern el fong sobreviu bàsicament en les restes de fulles de perera i altres espècies vegetals en el sòl formant pseudotecis de P. allii, a partir dels quals  s’alliberaran les ascòspores l’any següent. Amb l’objectiu de trencar aquest cicle biològic es proposen les mesures sanitàries d’eliminació mecànica de les restes vegetals presents en el sòl de la plantació durant l’hivern i abans que s’alliberin les ascòspores així com l’aplicació en el sòl d’agents de biocontrol (Trichoderma sp, i altres) durant la primavera i l’estiu amb l’objectiu de reduir la producció d’inòcul. A partir de caiguda de pètal les aplicacions amb fungicides es realitzaran segons el risc predit pel model BSPcast amb l’objectiu de controlar les infeccions. La capacitat patogènica i saprofítica  S. vesicarium i P. allii  fa que el control de l’estemfiliosi de la perera  sigui difícil.    

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.