INFORMACIÓ DESTACADA

Venturia spp. en cultius de peres i pomes respectuosos amb el medi ambient: de l'epidemiologia a la gestió de les malalties

Imre J. Holb

Centre de Ciències Agràries i Enginyeria, Universitat de Debrecen, H-4015 Debrecen, Apt. de correus 36. Hongria Correu electrònic: holbimre@gmail.com

L'interès en la producció convencional de fruita s'ha vist substituït per un interès en la producció de fruita respectuosa amb el medi ambient (integrada i ecològica), en la qual les pràctiques de gestió difereixen de les utilitzades en la producció convencional. En la producció de fruita ecològica estan prohibits els productes sintètics. Per exemple, d'acord amb els estàndards de la Federació Internacional de Moviments d'Agricultura Ecològica (IFOAM) solament es permeten productes naturals per a usos en sanitat vegetal i com a subministrament de nutrients. En conseqüència, el control de malalties és menys eficaç que en la producció convencional, per la qual cosa les epidèmies solen ser més greus en un sistema d'aquest tipus.

L'interès en la producció convencional de fruita s'ha vist substituït per un interès en la producció de fruita respectuosa amb el medi ambient (integrada i ecològica), en la qual les pràctiques de gestió difereixen de les utilitzades en la producció convencional. En la producció de fruita ecològica estan prohibits els productes sintètics. Per exemple, d'acord amb els estàndards de la Federació Internacional de Moviments d'Agricultura Ecològica (IFOAM) solament es permeten productes naturals per a usos en sanitat vegetal i com a subministrament de nutrients. En conseqüència, el control de malalties és menys eficaç que en la producció convencional, per la qual cosa les epidèmies solen ser més greus en un sistema d'aquest tipus. En aquesta ponència s'indicaran les opcions de gestió actuals contra Venturia spp., la malaltia fúngica clau de la poma i de la pera en l'estació de creixement. Aquesta ponència se centrarà en les pràctiques de gestió contra la sarna de la poma i de la pera. S'inclouran, per exemple, les característiques epidèmiques de la sarna de la poma en camps ecològics de pomeres; el risc d'epidèmies de sarna primerenca iniciats per formes sexuals i asexuals de fongs en camps ecològics de pomeres; les possibles estratègies de control de les fonts d'inòcul en sistemes de producció ecològics i integrats; l'eficàcia i la fitotoxicitat dels productes fungicides aprovats i la seva adequació respecte a les diferents pràctiques sanitàries en la producció de pomes i peres; i, finalment, el paper que poden tenir les varietats de cultius resistents i susceptibles en l'epidemiologia i la gestió de les malalties en els camps de fruiters de llavor. Basat en els exemples anteriors, es proporcionarà un model teòric-pràctic per a la presa de decisions i les tendències futures de la gestió de la sarna en camps ecològics i d'agricultura integrada basat en opcions de control mecàniques, agrotècniques, biològiques i químiques.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.