INFORMACIÓ DESTACADA

Nematòdes i ecologia del sòl – Gestió de nematodes fitoparàsits en vinya

Howard Ferris

Departament d'Entomologia i Nematologia, Universitat de Califòrnia Davis, Davis, Califòrnia, EE. UU. (hferris@ucdavis.edu; http://plpnemweb.ucdavis.edu/nemaplex)

El sòl està habitat per múltiples espècies de nematodes. Encara que alguns d'ells són importants paràsits de les plantes, molts contribueixen de forma beneficiosa a la cadena alimentària del sòl. Vinyers a tot el món estan infestats per les mateixes espècies de nematodes fitoparàsits. En molts casos, els nematodes no són originaris de la zona sinó que s'han introduït amb plançons, la qual cosa posa de manifest la dificultat de produir plançons lliures de nematodes i subratlla la necessitat que el material de plantació sigui inspeccionat i certificat com a lliure d'espècies de nematodes nocius.

El sòl està habitat per múltiples espècies de nematodes. Encara que alguns d'ells són importants paràsits de les plantes, molts contribueixen de forma beneficiosa a la cadena alimentària del sòl. Vinyers a tot el món estan infestats per les mateixes espècies de nematodes fitoparàsits. En molts casos, els nematodes no són originaris de la zona sinó que s'han introduït amb plançons, la qual cosa posa de manifest la dificultat de produir plançons lliures de nematodes i subratlla la necessitat que el material de plantació sigui inspeccionat i certificat com a lliure d'espècies de nematodes nocius.

Els nematòdes fitoparàsits s'alimenten de les arrels de les plantes, ja sigui com ectoparàsits o com endoparàsits. Els ectoparàsits estan més exposats als seus enemics naturals en la superfície de l'arrel i a les estratègies de gestió, mentre que els endoparàsits, que es troben a l'interior de les arrels, han desenvolupat relacions sofisticades amb la planta hoste o mecanismes per evitar les defenses de la planta. El nivell de dany causat a les plantes pels nematodes es redueix evitant o desinfestant les zones infestades, reduint al mínim les probabilitats de reinfestació mitjançant l'ús de patrons amb resistència o tolerància als danys causats per l'espècie de nematode present, així com mantenint una cadena alimentària del sòl sana i biològicament activa. 


L'ús de patrons presenta l'avantatge de combinar característiques de resistència a les plagues amb la idoneïtat hortícola de la varietat. S'han identificat fonts de resistència a nombrosos nematodes fitoparàsits. Amb freqüència es troben en diferents espècies de vinya, la qual cosa comporta un considerable esforç d'encreuament i selecció. No obstant això, s'han seleccionat patrons amb resistència a diverses espècies de nematodes. 
 
Per mantenir nivells reduïts de nematodes fitoparàsits després de la plantació i del vinyer s'han plantejat dues estratègies: l'ús de nematicides químics no fitotòxics i la gestió del sòl per mantenir als enemics naturals de les espècies paràsites i altres funcions beneficioses desitjables de la cadena alimentària del sòl. Les dues estratègies són generalment incompatibles, ja que els nematicides afecten a una diversitat d'organismes més àmplia que va més enllà d'espècies parasitàries de nematodes. Els productes químics nematicides amb activitat sistèmica traslocada de forma descendent dins de la planta, els quals afectarien preferentment solament als nematodes que tractin d'alimentar-se de les arrels i no a tota la biologia de la rizosfera, oferirien el major grau de compatibilitat per a ambdues estratègies. 

La gestió de la cadena alimentària del sòl requereix subministrar de forma contínua o freqüent fonts de carboni i energia a l'ecosistema del sòl, mantenint al mateix temps unes condicions relativament inalterades. Les fonts de carboni i energia poden aportar-se mitjançant fertilitzants orgànics i mitjançant l'ús de cobertes vegetals amb espècies que no siguin hospedadores de nematodes nocius. Les pràctiques de control convencionals que impliquen grans quantitats de fertilitzants químics, pesticides i llaurada del sòl han eliminat en gran mesura el conjunt d'organismes beneficiosos que constitueixen la cadena alimentària del sòl. Haurien de dissenyar-se estratègies de control encaminades a invertir aquests efectes perjudicials i a restablir uns sòls sans i biològicament funcionals.
 

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.