INFORMACIÓ DESTACADA

Control integrat de la psila de la perera Cacopsylla pyri

Herman Helsen

Applied Plant Research, Wageningen UR, P. o. Box 200, 6670 AE Zetten, Països Baixos

La psila de la perera (majoritàriament Cacopsylla pyri) és la principal plaga d'artròpodes en els camps de pereres europees. S'alimenta de floema, té una gran capacitat reproductiva amb múltiples generacions anuals i desenvolupa fàcilment resistència als pesticides. Les estratègies de control integrat s'orienten a mantenir les poblacions de psila en un nivell acceptablement baix durant tot l'any. Existeixen múltiples factors que poden controlar fins a cert punt la psila de la perera.

La psila de la perera (majoritàriament Cacopsylla pyri) és la principal plaga d'artròpodes en els camps de pereres europees. S'alimenta de floema, té una gran capacitat reproductiva amb múltiples generacions anuals i desenvolupa fàcilment resistència als pesticides. Les estratègies de control integrat s'orienten a mantenir les poblacions de psila en un nivell acceptablement baix durant tot l'any. Existeixen múltiples factors que poden controlar fins a cert punt la psila de la perera. No obstant això, per aconseguir un control suficient és necessària la presència de diversos enemics naturals, combinada amb mesures de control culturals i un ús intel·ligent de pesticides selectius. Òbviament, totes aquestes mesures de control tenen el seu cost. Per exemple, (i) un vigor reduït de l'arbre redueix la infestació de psila, però un cert nivell de creixement de l'arbre és essencial per obtenir una bona collita de l'arbre i una bona qualitat de la fruita; (ii) les tisoretes (Forficula auricularia) són importants depredadors generalistes, però a densitats elevades aquest depredador podria danyar les fruites i convertir-se en una plaga en si mateix; (iii) les tanques al voltant de l'hort són una font del depredador especialitzat Anthocoris nemoralis, però també donen recer a ocells que podrien danyar les fruites poc abans de la collita; i (iv) les modernes tècniques de control selectives salven als enemics naturals, però són més costoses que els pesticides d'ampli espectre clàssics. És difícil trobar un equilibri entre costos i beneficis. Tan sols pot aconseguir-se mitjançant un coneixement profund dels efectes dels factors individuals i les interaccions entre aquests factors en l'ecosistema agrícola. El disseny, l'assaig i l'aplicació d'una estratègia de control integrat d'aquest tipus requereixen una estreta col·laboració entre investigadors, assessors agrícoles i agricultors. 

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.