INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió Integrada del cuc del raïm (Lobesia botrana)

Gonçal Barrios Sanromà

Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

La gestió integrada de plagues s'entén com l’ús de tots els recursos disponibles per a evitar el desenvolupament de les poblacions d'organismes nocius, amb l'objectiu de reduir al mínim la utilització de productes químics. S'està aplicant des de fa anys a la vinya, i té en les Estacions d'Avisos una funció fonamental en aquesta tasca, que actualment està coordinada i potenciada amb els tècnics de les ADV.

El cuc del raïm és la plaga més important i extensa de la vinya. La seva gravetat la determinen els danys directes per la pèrdua de collita, així com també els indirectes causats per les ferides que produeixen les larves a les baies i que, en condicions climàtiques adequades, faciliten la infecció de les diferents podridures (Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger i la podridura àcida).

La gestió integrada de plagues s'entén com l’ús de tots els recursos disponibles per a evitar el desenvolupament de les poblacions d'organismes nocius, amb l'objectiu de reduir al mínim la utilització de productes químics. S'està aplicant des de fa anys a la vinya, i té en les Estacions d'Avisos una funció fonamental en aquesta tasca, que actualment està coordinada i potenciada amb els tècnics de les ADV.

El cuc del raïm és la plaga més important i extensa de la vinya. La seva gravetat la determinen els danys directes per la pèrdua de collita, així com també els indirectes causats per les ferides que produeixen les larves a les baies i que, en condicions climàtiques adequades, faciliten la infecció de les diferents podridures (Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans, Aspergillus niger i la podridura àcida).

En general, té tres generacions completes, encara que pot donar-se una quarta generació parcial amb temperatures suaus a finals d'estiu i inicis de la tardor. Actualment, el seguiment i evolució de les poblacions i les recomanacions que es fan per a controlar la plaga, constitueixen un exemple de lluita de precisió adaptada a la gestió integrada.

Per al seguiment de l'insecte, s'utilitzen les trampes sexuals, que faciliten conèixer el principi i final de cada generació, dibuixant la corba de vol dels adults que ajuda a saber quan fer el control de la posta dels ous damunt els raïms. Aquest seguiment de la posta és essencial per a determinar el nivell poblacional i el moment del tractament. El nivell poblacional el basem en dos conceptes: percentatge de raïms afectats (nivell de plaga) i nombre de focus en 100 raïms (intensitat de la plaga).

Respecte dels sistemes de lluita, quan es fa amb productes de síntesi química, cada grup de productes aconsellat requereix de l'aplicació en el moment precís segons el seu tipus d'acció:  inici del vol, inici de la posta, inici d'eclosió, màxima eclosió (30-80% d'eclosió). Les característiques de l'acció de cada producte comporta que aplicar-lo fora del moment indicat anteriorment comporti una forta disminució de la seva eficàcia. Aquesta lluita de precisió d’indicar cadascun d’aquests moments en les diferents zones vitícoles, implica estreta coordinació entre les Estacions d'Avisos Agrícoles de sanitat vegetal del Departament d'Agricultura i les ADV. En el cas de l'agricultura ecològica, actualment els productes autoritzats a utilitzar son l’Spinosad i el Bacillus thringiensis, tots dos a l'inici de l'eclosió dels ous.

La tècnica de la confusió sexual: actualment ja està consolidada aquesta tècnica sempre que es compleixin unes mínimes condicions, entre les que cal destacar una superfície mínima on la tècnica s'apliqui a totes les parcel·les, una adequada orografia del terreny, una correcta distribució dels difusors i un bon coneixement de la zona per a detectar els llocs problemàtics que es deuen de vigilar.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.