INFORMACIÓ DESTACADA

Infraestructures agroecològiques

Georgina Alins Valls

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

La intensificació de l'agricultura durant les últimes dècades ha donat lloc a un nombre creixent de monocultius amb una baixa capacitat d’autoregulació. Mitjançant la introducció d'infraestructures agroecològiques en l'explotació es pot incrementar la riquesa i diversificació dels agroecosistemes, afavorint al mateix temps el control biològic de determinades plagues.

Les infraestructures agroecològiques són un conjunt d'elements no directament productius que aporten serveis a l'agroecosistema. D'aquesta manera, es consideren infraestructures elements d'entorn com a cultius adjacents, zones no conreades (boscos, erms), canals d'aigua o marges de pedra, i també elements de finca com les tanques, cobertes vegetals, bandes florides o nius per a ocells i ratapinyades.

La intensificació de l'agricultura durant les últimes dècades ha donat lloc a un nombre creixent de monocultius amb una baixa capacitat d’autoregulació. Mitjançant la introducció d'infraestructures agroecològiques en l'explotació es pot incrementar la riquesa i diversificació dels agroecosistemes, afavorint al mateix temps el control biològic de determinades plagues.

Les infraestructures agroecològiques són un conjunt d'elements no directament productius que aporten serveis a l'agroecosistema. D'aquesta manera, es consideren infraestructures elements d'entorn com a cultius adjacents, zones no conreades (boscos, erms), canals d'aigua o marges de pedra, i també elements de finca com les tanques, cobertes vegetals, bandes florides o nius per a ocells i ratapinyades. Les infraestructures ecològiques que s'instal·len en la finca corresponen a necessitats concretes: protegir els arbres del vent o de la contaminació per productes fitosanitaris, reduir l'erosió del sòl o incrementar la presència i acció de la fauna auxiliar.

Les parcel·les de fruiters, a diferència d'altres cultius com els cereals o els hortícoles, disposen de més del 70% de la seva superfície per situar infraestructures ecològiques. L'espai que els arbres ocupen en horitzontal sol ser d'1-1, 5 metres, el qual correspon a la franja situada sota la fila dels arbres que es manté lliure de flora. La resta de la superfície està formada pels carrers i els marges i aquí és on es poden instal·lar les diferents infraestructures.

Als carrers es troben les cobertes vegetals i les bandes florides. Les cobertes vegetals estan presents en la majoria de parcel·les de fruita dolça, i la seva funció principal és protegir el sòl de l'erosió i permetre el pas de la maquinària després de pluges abundants. En la majoria dels casos, les espècies que formen part de les cobertes vegetals són les que creixen de manera espontània. No obstant això, si aquestes es volen utilitzar per a incrementar la fauna auxiliar, serà necessari sembrar espècies que tinguin capacitat per atreure enemics naturals i que a més, suportin el pas de la maquinària.

Quant a les bandes florides, aquestes s'instal·len amb l'objectiu d'incrementar la presència de fauna auxiliar i augmentar el control biològic de certes plagues. Les bandes florides poden estar presents al carrer ocupant una franja contigua sota la fila dels arbres, o bé en els marges de la finca. En aquesta zona, també es poden instal·lar tanques per incrementar la fauna auxiliar o bé per protegir els arbres del vent i de la contaminació per deriva de productes fitosanitaris.

En la selecció de les plantes que formaran part de les infraestructures ecològiques cal considerar aspectes entomològics, agronòmics i edafoclimàtics. Conèixer les relacions fauna auxiliar - flora que es donen a l'àrea a protegir és clau per seleccionar aquelles espècies que contribuiran a l'increment dels enemics naturals. Cal assegurar-se que les espècies que s'introdueixen en la finca no competeixin amb el cultiu ni siguin hostes habituals o alternatius d'insectes plaga ni de les malalties d’aquest. A més, cal que aquestes espècies vegetals s'adaptin bé a les condicions edafoclimàtiques de la zona i per tant es preferiran espècies locals per assegurar la seva implantació.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.