INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió integrada de l’oïdi de la vinya

Francesca Peduto Hand

Departament de Patologia vegetal, Universitat Estatal d'Ohio

L'oïdi de la vinya causat per Erysiphe necator, la malaltia de la vinya més comuna i amb major importància econòmica del món, és la causa de l'ús de la majoria dels fungicides en les vinyes. Les infeccions primerenques poden passar desapercebudes però, una vegada establertes, les epidèmies d'oïdi es caracteritzen per la seva exponencial reproducció asexual mitjançant conidiospores, per la qual cosa resulta més fàcil prevenir-les que eradicar-les. Així doncs, la tendència és utilitzar tractaments profilàctics contra aquest paràsit persistent.

Una enquesta duta a terme a Califòrnia indica que més de la meitat de productors de vinyes d'aquest estat utilitzen l'índex de risc d'oïdi de la Universitat de Califòrnia Davis (UC GIP, també denominat model Gubler-Thomas) com a eina per a mesurar les aplicacions de fungicides o per a decidir quin fungicida s'aplica.

L'oïdi de la vinya causat per Erysiphe necator, la malaltia de la vinya més comuna i amb major importància econòmica del món, és la causa de l'ús de la majoria dels fungicides en les vinyes. Les infeccions primerenques poden passar desapercebudes però, una vegada establertes, les epidèmies d'oïdi es caracteritzen per la seva exponencial reproducció asexual mitjançant conidiospores, per la qual cosa resulta més fàcil prevenir-les que eradicar-les. Així doncs, la tendència és utilitzar tractaments profilàctics contra aquest paràsit persistent.

Una enquesta duta a terme a Califòrnia indica que més de la meitat de productors de vinyes d'aquest estat utilitzen l'índex de risc d'oïdi de la Universitat de Califòrnia Davis (UC GIP, també denominat model Gubler-Thomas) com a eina per a mesurar les aplicacions de fungicides o per a decidir quin fungicida s'aplica. Es recomana el seu ús per millorar el control de l’oïdi i reduir l'ús de fungicides. Aquest model es basa en les proves realitzades en laboratori i en camp i utilitza les mitjanes de temperatura diària per a predir la gravetat de la malaltia després que un esdeveniment de pluja o temperatura activi el cicle de la malaltia mitjançant l'alliberament d'ascospores.

A causa del canvi climàtic global, s'ha tornat més rellevant la necessitat d'entendre els efectes de les temperatures altes i baixes sobre els patògens i els hospedadors. Per aconseguir aquest objectiu, hem dissenyat una recerca sistemàtica d'evolucions temporals per a millorar el nostre coneixement sobre els efectes de les altes temperatures en l'oïdi del raïm, i per a saber com podrien utilitzar-se aquestes dades en les pràctiques de gestió de malalties en les vinyes. Dels nostres resultats, destaquen la interacció entre la temperatura i la durada de l'exposició en la capacitat de creixement i reproducció d'I. necator. Les nostres dades de camp complementen les nostres dades en ambient controlat, ja que tenen en compte factors que poden ser difícils de reproduir en un laboratori (per exemple, la radiació ultraviolada, la resistència ontogènica i les fluctuacions de temperatura diürna).

Després de dos anys de revisions de les anàlisis del major llindar de temperatura d'UC GIP en els vinyers, podem concloure que el major llindar avaluat (38° C x 2 h) és el que té més possibilitats de reduir les aplicacions de fungicides al mateix temps que proporciona un control de malalties adequat.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.