INFORMACIÓ DESTACADA

Colletotrichum spp. en olivera

Francesc García-Figueres

Laboratori de Sanitat Vegetal. Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

Les "olives sabonoses" o antracnosis és una malaltia fúngica que afecta greument l'oliva i influeix negativament en la qualitat de l'oli. Es tracta d'una malaltia àmpliament distribuïda a les zones d’oliveres amb major o menor intensitat. A Catalunya, on es troba de forma persistent, és a la zona del Baix Ebre i Montsià (Tarragona) on, a principis de la dècada dels 90, es van produir uns olis d'elevada acidesa, aconseguint valors per sobre del 15% d'oleic. En olives infectades, el temps de demora de la mòlta o l'ús de sistemes de recol·lecció que produeixin alguna lesió al fruit, poden contribuir substancialment a la degradació dels olis.

Les "olives sabonoses" o antracnosis és una malaltia fúngica que afecta greument l'oliva i influeix negativament en la qualitat de l'oli. Es tracta d'una malaltia àmpliament distribuïda a les zones d’oliveres amb major o menor intensitat. A Catalunya, on es troba de forma persistent, és a la zona del Baix Ebre i Montsià (Tarragona) on, a principis de la dècada dels 90, es van produir uns olis d'elevada acidesa, aconseguint valors per sobre del 15% d'oleic. En olives infectades, el temps de demora de la mòlta o l'ús de sistemes de recol·lecció que produeixin alguna lesió al fruit, poden contribuir substancialment a la degradació dels olis.

Els fongs relacionats amb aquesta malaltia pertanyen al gènere Colletotrichum (C. acutatum i C. gloeosporioides), encara que en la descripció inicial del patogen es va citar Cloeosporium olivarum. A les comarques del Baix Ebre i Montsià podem considerar que C. acutatum és l'espècie majoritària, ja que s'aïlla en un 80% de casos.

Les olives afectades de Colletotrichum són susceptibles de ser colonitzades posteriorment per altres fongs agreujant el problema de la qualitat. D'entre ells destaca Cladosporium sp., que, amb la seva presència, afavoreix un increment considerable dels nivells de peròxids (enranciament).

Un dels aspectes més importants en la biologia del fong és la constatació que la infecció inicial es pot produir ja des de la floració, quallat o enduriment de l'os (per esmentar alguns dels estadis fenològics importants) i mantenir-se aquesta infecció latent fins que les condicions de progressió del fong són favorables (inici de la maduració). Això podria condicionar l'estratègia de control i, per aquest motiu, podria ser bastant important establir estratègies per a minimitzar les infeccions primàries que es produeixen en els moments en que les condicions fenològiques i ambientals (com la temperatura i humitat) són favorables.

En els últims anys, gràcies al seguiment dels tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal de l'Olivera del Baix Ebre i Montsià, es va portar un control exhaustiu de la presència i grau de malaltia en aquestes comarques, valorant i proposant diferents alternatives de control de la malaltia. En aquest sentit, i veient que realment el control de les infeccions primàries poden arribar a sobredimensionar els costos del cultiu, s'ha estat treballant amb tractaments al canvi de color del fruit amb una eficàcia bastant acceptable emprant combinacions de fungicides en aquest moment fenològic, amb la limitació de preveure els terminis de seguretat per a evitar problemes de residus.

La sensibilitat varietal és un aspecte important d'estudi a les diferents zones productores del món per a avaluar el potencial grau d'incidència de la patologia. Cal tenir presents factors com el moment de maduració (que comporta unes condicions climàtiques concretes) o l'estat fisiològic de l'arbre (equilibri nutricional, vigor, etc.)

A les comarques del Baix Ebre i Montsià, s'ha observat que en condicions controlades, la varietat morruda és més sensible, seguida de sevillenca i farga. En realitat, a causa de la maduració més primerenca, la varietat sevillenca presenta generalment una incidència més elevada. Com la maduració de morruda es produeix tardanament (desembre-gener), sovint s'escapa de les condicions climàtiques favorables al fong i pot semblar que tingui menys sensibilitat. Per aquest motiu, en anys en què les temperatures hivernals són més suaus es poden produir incidències molt altes.

La incidència en fruit és, de llarg, la més important quant a pèrdua de collita i depreciació de l'oli, però la incidència en altres estructures pot arribar a ser de vegades bastant preocupant. S'ha pogut constatar que la infecció produïda en olives pot derivar en assecament de branques en part degut a la presència de micotoxines que afectarien òrgans tendres, acompanyat o no de presència d'estructures fúngiques. Aquest aspecte ha estat "ignorat" durant dècades per la dificultat que representa l'aïllament de Colletotrichum a partir d'aquest material.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.