INFORMACIÓ DESTACADA

Lepidòpters dels fruiters de pinyol

Fabio Molinari

Facultat d'Agricultura. Università Cattolica del Sacre Cuore

Es proporciona un resum dels recursos i les estratègies aplicades en el control de les principals espècies de lepidòpters que danyen als fruiters d'os: s'han tingut en compte Cydia molesta en préssec; Anarsia lineatella en préssec, albercoc i prunera; i C. funebrana en prunera, i s'han analitzat determinats aspectes dels seus cicles biològics per a millorar-ne una gestió eficaç i segura.

Cydia molesta
afecta principalment a presseguer en la majoria de les zones on es conrea i, en les últimes dècades, s'ha convertit en una plaga greu també per als fruiters de llavor. Anarsia lineatella també ataca el préssec, i és una de les plagues clau de l'ametller i albercoc.

Es proporciona un resum dels recursos i les estratègies aplicades en el control de les principals espècies de lepidòpters que danyen als fruiters d'os: s'han tingut en compte Cydia molesta en préssec; Anarsia lineatella en préssec, albercoc i prunera; i C. funebrana en prunera, i s'han analitzat determinats aspectes dels seus cicles biològics per a millorar-ne una gestió eficaç i segura.

Cydia molesta
afecta principalment a presseguer en la majoria de les zones on es conrea i, en les últimes dècades, s'ha convertit en una plaga greu també per als fruiters de llavor. Anarsia lineatella també ataca el préssec, i és una de les plagues clau de l'ametller i albercoc. En prunera és un hospedador ocasional. Solament es troba en l'hemisferi nord. Cydia funebrana apareix en certes espècies de Prunus, però solament causa dany econòmic en pruneres de la regió paleàrtica.

Des de fa diversos anys, totes aquestes espècies carpòfagues de lepidòpters es poden controlar de forma eficaç mitjançant l'ús de diferents productes comercials basats en feromones sintètiques i, en certes situacions, fins i tot amb l'addició d'insecticides no químics. No obstant això, els insecticides segueixen sent el mitjà de control més utilitzat i s'usen en estratègies que solament inclouen substàncies químiques i com a suplement en estratègies basades en feromones.

En els últims anys, s'han desenvolupat molts ingredients actius nous menys nocius per al medi ambient que en el passat; com, per exemple, el clorantraniliprol, l'emamectina, el spinosad, la metoxifenocida, l'etofenprox i uns altres. Això proporciona un espectre més ampli a l'agricultor que compta amb diferents maneres d'acció.

La selectivitat millorada de molts insecticides nous comporta la necessitat de regular de forma precisa el temps per aconseguir una major eficàcia. Per això, cal disposar d'un bon coneixement dels diversos aspectes específics de la biologia de les plagues a tractar i habilitats necessàries per usar els mitjans disponibles, així com el monitoreig i la predicció del desenvolupament de la plaga. El monitoreig està basat en paranys de feromones, que resulten molt fiables per a C. molesta, i en observacions de camp de l'activitat de les larves. S'han desenvolupat models de predicció per a C. molesta i C. funebrana.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.