INFORMACIÓ DESTACADA

Principis i eines per a la presa de decisions en Gestió Integrada de Plagues

Ferran Garcia Marí

Institut Agroforestal Mediterrani. Universitat Politècnica de València

Les múltiples definicions de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) inclouen generalment tres parts.

En primer lloc, la GIP té en compte una sèrie d'aspectes econòmics, ecològics i toxicológics que requereuxen conèixer la biologia i dinàmica poblacional de les principals plagues i dels seus enemics naturals. No considera només la plaga objectiu a tractar, sinó que planteja la influència del que farem en l'agroecosistema considerat com un tot.

En segon lloc, utilitza o aplica un ampli ventall de tècniques culturals, varietals, mecàniques, químiques i, sobretot, biològiques, de forma jerarquitzada, donant prioritat sempre als procediments ambientalment més sostenibles.

Les múltiples definicions de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) inclouen generalment tres parts.

En primer lloc, la GIP té en compte una sèrie d'aspectes econòmics, ecològics i toxicológics que requereuxen conèixer la biologia i dinàmica poblacional de les principals plagues i dels seus enemics naturals. No considera només la plaga objectiu a tractar, sinó que planteja la influència del que farem en l'agroecosistema considerat com un tot.

En segon lloc, utilitza o aplica un ampli ventall de tècniques culturals, varietals, mecàniques, químiques i, sobretot, biològiques, de forma jerarquitzada, donant prioritat sempre als procediments ambientalment més sostenibles. El tercer aspecte característic de la GIP és que el seu objectiu és mantenir les poblacions de fitòfags sota llindars de tolerància prèviament fixats que es determinen mitjançant mostreig. D'aquestes definicions es desprèn que el sistema de gestió integrada busca el benefici no només econòmic sinó també ambiental, aplica regles de decisió sobre la base de coneixements, actualitzats de forma contínua, de biologia i dinàmica poblacional, així com d'informació obtinguda amb mostreigs locals i xarxes de monitoreig regionals. Planteja una visió holística a l'hora d'actuar, considerant tots els aspectes del cultiu i no només el control de plagues concretes, augmentant l'espai del procés de gestió des d'una parcel·la fins a tota l'explotació.

Una de les eines fonamentals de la GIP és l'establiment i determinació exacta de llindars econòmics per a les plagues, establerts sobre la base dels nivells de dany econòmic. Hem de disposar de mètodes de mostreig i predicció de les poblacions d'artròpodes senzills i amb precisió suficient, així com conèixer la relació entre la densitat poblacional de l'insecte i els nivells de dany. Hem de conèixer la identitat i abundància dels organismes beneficiosos més importants, protegint-los, així com obtenir informació sobre factors ambientals i poblacionals d'ajuda a la previsió obtinguts de xarxes climàtiques i de monitoreig regionals. Totes aquestes eines i estratègies han de definir-se i adaptar-se en l'àmbit local.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.