INFORMACIÓ DESTACADA

Bioplaguicides

Emilio Montesinos

Catedràtic de Producció Vegetal (Patologia Vegetal). Institut de Tecnologia Agroalimentària INTEA-CIDSAV. Universitat de Girona

Els bioplaguicides, són productes que s'utilitzen en el control de plagues i malalties dels cultius, el mecanisme d'acció dels quals es basa en processos naturals, encara que el concepte de natural està sotmès a influències de tipus regulatori i de percepció social. Els bioplaguicides es poden agrupar en productes fitosanitaris de naturalesa microbiana, generalment amb acció directa sobre el patogen o la plaga, i en productes d'acció indirecta, que es consideren no convencionals, ja que actuen com a barrera o estimulen mecanismes de defensa en la planta.

La demanda de fruites i hortalisses saludables, sota una producció que minimitzi l'impacte ambiental, ha influït en les noves mesures reguladores europees sobre l'ús de plaguicides i en les estratègies de protecció vegetal, que reforcen el paper dels bioplaguicides en Agricultura. El nou marc estableix que els mitjans de lluita fitosanitària hauran de ser preferentment biològics i físics, i que es tindran en compte llindars de tolerància i actuació en la protecció dels cultius.

Els bioplaguicides, són productes que s'utilitzen en el control de plagues i malalties dels cultius, el mecanisme d'acció dels quals es basa en processos naturals, encara que el concepte de natural està sotmès a influències de tipus regulatori i de percepció social. Els bioplaguicides es poden agrupar en productes fitosanitaris de naturalesa microbiana, generalment amb acció directa sobre el patogen o la plaga, i en productes d'acció indirecta, que es consideren no convencionals, ja que actuen com a barrera o estimulen mecanismes de defensa en la planta.

La demanda de fruites i hortalisses saludables, sota una producció que minimitzi l'impacte ambiental, ha influït en les noves mesures reguladores europees sobre l'ús de plaguicides i en les estratègies de protecció vegetal, que reforcen el paper dels bioplaguicides en Agricultura. El nou marc estableix que els mitjans de lluita fitosanitària hauran de ser preferentment biològics i físics, i que es tindran en compte llindars de tolerància i actuació en la protecció dels cultius. Els requeriments per a l'autorització de bioplaguicides són similars als dels productes fitosanitaris convencionals, i inclouen una avaluació del risc. En l'actualitat, del total de productes fitosanitaris autoritzats en la UE un 15% són bioplaguicides (6% microbians i 9% no convencionals), essent la majoria acceptats en agricultura ecològica.

Els principals reptes en el camp de la R+D en bioplaguicides sorgeixen de la necessitat de millorar-ne l'eficàcia, i conèixer millor aspectes sobre la seva bioseguretat i mecanismes d'acció (acció directa o estimulació de defenses en les plantes). En el cas de microorganismes beneficiosos, es treballa a augmentar la vida útil dels productes a través de tecnologies avançades de formulació, millorar-ne l'eficàcia mitjançant tècniques fisiològiques i genètiques, i en un millor coneixement del seu impacte en la microbiota de les plantes. En els productes no convencionals, especialment en el cas dels extractes botànics, la recerca dedica esforços a la seva caracterització química i bioquímica, i a determinar quins components són els responsables de la seva activitat, així com a la seva seguretat.

Els bioplaguicides reben una especial atenció en els plans de R+D de les administracions públiques i de les empreses del sector agrícola. Una part molt important dels projectes de recerca públics i privats, així com de publicacions científiques i ponències en congressos en l'àmbit de la protecció vegetal, estan relacionats amb el desenvolupament d'agents de biocontrol o de mètodes més sostenibles per al control de plagues i malalties. El seu interès ve reforçat per l'existència de diversos centenars de patents que protegeixen la tecnologia de bioplaguicides, especialment sobre ceps de microorganismes.

A més, es pot constatar un augment de l'activitat empresarial en aquest sector, tant de Pimes (International Biocontrol Manufacturers' Association-IBMA, Associació Espanyola de Fabricants d'Agronutrientes-AEFA), com de multinacionals de productes fitosanitaris (Asociacion Empresarial per la Proteccion de les Plantes-AEPLA). En el context actual, es destaca també la creació de noves empreses Spin-Off per investigadors emprenedors que desenvolupen la seva activitat en OPIs.

Finalment, podem concloure que els bioplaguicides contribuiran en el futur a afrontar els nous reptes que la sanitat vegetal té plantejats a causa de la globalització dels mercats, i a noves plagues i malalties que afecten a la productivitat dels cultius, així com a l'efecte del canvi climàtic en l'agricultura, i especialment en la fruticultura de zones temperades.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.