INFORMACIÓ DESTACADA

Formació per a la prevenció de la deriva. Projecte TOPPS - Prowadis

Emilio Gil

Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Universitat Politècnica de Catalunya

El projecte TOPPS - Prowadis es centra en la deriva i en el vessament com a principals fonts difuses de contaminació. La Guia de Bones Pràctiques fitosanitàries per a la reducció de la deriva elaborada en el si del procés, juntament amb el desenvolupament d'eines per a l'avaluació del risc de deriva, s'han de complementar amb adequades accions de formació que garanteixin una difusió completa de les mesures adoptades.

L'estructura del procés de formació es basa en la formació d'una xarxa on el nucli central inclou tècnics de les administracions locals i dels serveis de protecció de vegetals, assessors de diverses companyies i instituts d'investigació. Cursos teòric pràctics d'1 o 2 dies de durada s'han organitzat en diferents àrees de tots els estats membres participants en el projecte.

El projecte TOPPS - Prowadis es centra en la deriva i en el vessament com a principals fonts difuses de contaminació. La Guia de Bones Pràctiques fitosanitàries per a la reducció de la deriva elaborada en el si del procés, juntament amb el desenvolupament d'eines per a l'avaluació del risc de deriva, s'han de complementar amb adequades accions de formació que garanteixin una difusió completa de les mesures adoptades.

L'estructura del procés de formació es basa en la formació d'una xarxa on el nucli central inclou tècnics de les administracions locals i dels serveis de protecció de vegetals, assessors de diverses companyies i instituts d'investigació. Cursos teòric pràctics d'1 o 2 dies de durada s'han organitzat en diferents àrees de tots els estats membres participants en el projecte.

La primera part dels cursos es centra en aspectes legals i en la situació oficial de cada país en relació a l'ús de fitosanitaris, el problema de la deriva i la seva relació amb la contaminació de l'aigua. Posteriorment l'activitat se centra en la presentació de la Guia de Bones Pràctiques per a la reducció de la deriva. Aquestes se centren en dos aspectes fonamentals:

  1. un adequat comportament de l'usuari i
  2. la selecció apropiada i els ajusts necessaris de l'equip d'aplicació
La segona part dels cursos de formació se centra en la demostració pràctica dels beneficis de les diferents eines desenvolupades. El programari EOS  Environmentally Optimized Sprayer) permet als usuaris avaluar les diferents tecnologies d'aplicació en funció del risc potencial de contaminació. També el programari Drift Evaluation Tool (barres i atomitzadors) es presenta i s'utilitza durant el curs. Aquesta eina està pensada per incentivar l'usuari en la presa de mesures per a la reducció de la deriva. Les activitats de formació inclouen també demostracions pràctiques en les quals els participants poden comprovar de forma directa l'efecte de les mesures proposades: com utilitzar o seleccionar els filtres de baixa deriva, com afecta el cabal d'aire del ventilador a la deriva, com dimensionar les bandes de seguretat depenent de la tecnologia, l'interès de la utilització del paper hidrosensible, etc.

Finalment, els cursos de formació inclouen la presentació i lliurament de material formatiu per a assessors, a fi de complementar l'acció en teranyina quant a formació. TOPPS Prowadis ha generat una àmplia col·lecció de material didàctic en diferents idiomes oficials de la UE, material que estarà disponible a la pàgina oficial del projecte.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.