INFORMACIÓ DESTACADA

Control de trips en nectarina i presseguer

Dolors Bosch

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

Frankliniella occidentalis (Pergande) és una plaga originària d'Estats Units i actualment es troba distribuïda per totes les zones temperades. És una de les plagues clau tant en cultius a l'aire lliure com en hivernacle, i tant en hortícoles com en fruiters d'os, cultius farratgers, de flor tallada o industrials.En els fruiters de pinyol es troben diferents espècies capaces de produir danys directes en fruita així com danys indirectes per transmissió de virosi i / o bacteriosi com Thaeniothrips meridionalis Priesner, Thrips major Uzel i F. occidentalis.

Frankliniella occidentalis (Pergande) és una plaga originària d'Estats Units i actualment es troba distribuïda per totes les zones temperades. És una de les plagues clau tant en cultius a l'aire lliure com en hivernacle, i tant en hortícoles com en fruiters d'os, cultius farratgers, de flor tallada o industrials.En els fruiters de pinyol es troben diferents espècies capaces de produir danys directes en fruita així com danys indirectes per transmissió de virosi i / o bacteriosi com Thaeniothrips meridionalis Priesner, Thrips major Uzel i F. occidentalis. Aquestes dues últimes espècies són les més problemàtiques en el moment de la maduració del fruit.

El control de trips és difícil a causa de la gran polifàgia de les diferents espècies, les elevades densitats de població, el curt cicle de vida que comporta un nombre de generacions anuals alt i els ràpids increments de població que pot presentar. Actualment, els tractaments insecticides són el principal sistema de control, però, perquè resulti més efectiu també és important tenir en compte altres criteris com són el maneig de les cobertes vegetals, dels cultius de l'entorn i del propi cultiu. Els productes insecticides més utilitzats són Spinosad, Taufluvalinat, Acrinatrin i Etil - clorpirifos entre d'altres.

No obstant això, a causa de l'elevada capacitat de desenvolupar resistències, al reduït nombre de matèries actives efectives disponibles i a les restriccions del mercat en el nombre de matèries actives detectades en la fruita, es fa imprescindible, a més d'obtenir noves matèries actives amb un perfil adequat, la recerca de mètodes alternatius al control químic.

Una de les opcions que s'estan estudiant en l'actualitat en els fruiters d'os de la zona productiva de Lleida és el control biològic mitjançant àcars fitoseids. Les dues espècies de fitoseids més utilitzades són Neoseiulus cucumeris (Oudemans) i Amblyseius swirskii Athias - Henriot, tot i que també s'estan utilitzant altres espècies com Iphiseus degenerans (Berlesse), N. californicous (McGregor) o bé A. andersoni (Chant), fitoseid autòcton a la zona productiva de Lleida, i que és el principal agent de control biològic de l'aranya roja en el cultiu de la pomera.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.