INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió integrada de les malalties de les pomàcies en la postcollita

David Sugar

Universitat Estatal d'Oregon. Centre d'Extensió i Recerca d'Oregon Sud, Medford

Les malalties de postcollita que apareixen durant l'emmagatzematge en fred i el període de vida útil de les fruites ocasionen importants pèrdues econòmiques. Les baixes temperatures d'emmagatzematge i els nivells reduïts d'oxigen no inhibeixen prou els fongs que causen les malalties de postcollita.

Una visió integrada de la gestió de les malalties de postcollita pretén reduir la susceptibilitat dels fruits a la infecció mitjançant la reducció potencial de l'inòcul del patogen i l'aplicació eficaç dels productes de control. L'estat sanitari dels camps de fruiters i l'eliminació de la matèria orgànica en descomposició del sòl i dels arbres és fonamental per reduir l'inòcul del patogen. La reducció del contingut de nitrogen en la fruita mitjançant una aplicació de fertilitzants mínima i puntual, l'increment del contingut de calci en la fruita mitjançant aerosols foliars, l'aplicació d'estimulants de la resistència del fruit, la realització de la collita sense perjudicar l'arbre i la recol·lecció primerenca (en el rang de maduració) poden millorar la resistència de la fruita a la infecció.

L'eficàcia dels fungicides o els tractaments de biocontrol disminueix ràpidament a mesura que s'incrementa el temps entre la inoculació de la fruita i el tractament. L'aplicació de fungicides en el camp abans de la collita o immediatament després d'aquesta redueix de forma important la incidència de les malalties de postcollita.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.