INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió integrada de les malalties fúngiques foliars en les oliveres

Trapero, A.; Roca , L.F. ; Moral, J.; Romero, J.

Departament d'Agronomia. Universitat de Còrdova (Espanya)

El conjunt de les malalties fúngiques foliars de l'olivera, anomenades ull de gall o repilos, constitueix el problema fitosanitari més important en les oliveres de tot el món, causa greus epidèmies que ocasionen intenses defoliacions i debilitament dels arbres malalts. Els tres components principals d'aquest conjunt de malalties són les taques foliars o repilos (branques pelades o sense fulles) causats per Spilocaea oleagina, la cercosporiosis, causada per Pseudocercospora cladosporioides, i la antracnosi, causada per Colletotrichum spp.

En aquesta ponència, es revisa l'estat actual de la gestió integrada de les malalties del conjunt de repilos, amb especial atenció en les dues primeres malalties indicades. Tradicionalment, la gestió de malalties fúngiques foliars en oliverars s'ha basat en la malaltia més important d'aquest conjunt: les taques causades per S.

El conjunt de les malalties fúngiques foliars de l'olivera, anomenades ull de gall o repilos, constitueix el problema fitosanitari més important en les oliveres de tot el món, causa greus epidèmies que ocasionen intenses defoliacions i debilitament dels arbres malalts. Els tres components principals d'aquest conjunt de malalties són les taques foliars o repilos (branques pelades o sense fulles) causats per Spilocaea oleagina, la cercosporiosis, causada per Pseudocercospora cladosporioides, i la antracnosi, causada per Colletotrichum spp.

En aquesta ponència, es revisa l'estat actual de la gestió integrada de les malalties del conjunt de repilos, amb especial atenció en les dues primeres malalties indicades. Tradicionalment, la gestió de malalties fúngiques foliars en oliverars s'ha basat en la malaltia més important d'aquest conjunt: les taques causades per S. oleagina. En les últimes dues dècades, els avenços en el coneixement dels cicles de les malalties i en l'epidemiologia del complex dels repilos han permès el disseny d'estratègies específiques i mètodes que ofereixen una major efectivitat davant aquestes malalties.

Les pràctiques culturals o de maneig del cultiu són una part essencial de la gestió del conjunt de repilos, i destaquen aquelles mesures que incrementen la ventilació de la copa de l'arbre, com la ubicació, l'orientació i la densitat de la plantació i, molt especialment, la poda. També és molt important utilitzar un adobat equilibrat, evitar l'ús de nitrogen en excés i les deficiències de potassi o calci. Tot i que encara no es coneix en profunditat, s'hauria de tenir en compte l'efecte de les noves pràctiques de cultiu per al conjunt dels repilos, com les cobertes vegetals o les plantacions de tanques.

L'elecció de la varietat és una mesura agrícola que no s'ha utilitzat específicament per al control de les malalties de l'olivera, però el coneixement adquirit en les últimes dues dècades sobre la resistència genètica de moltes d'aquestes varietats, amb disponibilitat de nous genotips, indica que aquesta mesura s'hauria de tenir en compte en futures plantacions.

Els fungicides en forma d'aerosol per a les fulles, especialment de productes amb coure, s'han convertit en la pràctica rutinària en les oliveres per controlar el complex dels repilos. No obstant això, la necessitat d'un ús sostenible dels fungicides requereix la incorporació de sistemes de predicció d'epidèmies, així com noves substàncies actives i productes que incrementin la seva efectivitat i s'integrin millor amb altres mètodes de control. D'aquesta manera, els tractaments fungicides es faran servir únicament quan la resta de les mesures de control siguin inadequades.

Finalment, el control biològic de l'ull de gall, com altres malalties de les oliveres, segueix sent un desafiament per a la investigació actual, que s'hauria intensificar per obtenir solucions amb mètodes biològics efectius contra aquestes malalties en un context de gestió integrada que ajudi a reduir l'impacte mediambiental dels mètodes de control.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.