INFORMACIÓ DESTACADA

La feromona sexual de Euzophera pinguis com una eina important per a les estratègies de gestió integrada de plagues

Antonio J. Ortiz Hernández

Escola Politècnica Superior de Linares. Universitat de Jaén

El piràlid de l'olivera Euzophera pinguis Haworth (Lepidoptera: Pyralidae) està considerat com una de les plagues més perjudicials de les oliveres d'Espanya, Portugal i molts països del nord d'Àfrica a causa de la dificultat de control mitjançant insecticides.

Les larves del piràlid de l'olivera s'alimenten del càmbium de les oliveres i, com a resultat, el vigor dels arbres es redueix dràsticament. Les larves hivernen sota l'escorça, els primers adults emergeixen a finals del mes de març i continuen el seu primer període de vol fins a mitjans de juny. Després del primer període d'oviposició, té lloc un segon període de vol entre finals d'agost i principis d'octubre.

El piràlid de l'olivera Euzophera pinguis Haworth (Lepidoptera: Pyralidae) està considerat com una de les plagues més perjudicials de les oliveres d'Espanya, Portugal i molts països del nord d'Àfrica a causa de la dificultat de control mitjançant insecticides.

Les larves del piràlid de l'olivera s'alimenten del càmbium de les oliveres i, com a resultat, el vigor dels arbres es redueix dràsticament. Les larves hivernen sota l'escorça, els primers adults emergeixen a finals del mes de març i continuen el seu primer període de vol fins a mitjans de juny. Després del primer període d'oviposició, té lloc un segon període de vol entre finals d'agost i principis d'octubre. La posta de la majoria dels ous es realitza en esquerdes i en acumulacions de fems. D'aquesta manera, les larves que eclosionen poden penetrar ràpidament en les branques de l'hoste i qualsevol ferida oberta pot esdevenir un focus d'infestació. Atesa la dificultat d'accedir a les larves, la gestió d'aquesta plaga està limitada a l'ús d'insecticides sintètics, i s'ha comprovat que el seu ús és ineficaç, car i que pot causar efectes no desitjats.

Durant els últims deu anys, el nostre grup s'ha dedicat a desenvolupar una investigació bàsica i aplicada sobre l'ús de semioquímics que puguin fer front a les grans poblacions de l'insecte. Les femelles d'aquesta espècie emeten una combinació de feromones de dos components, formada per (Z,E)-9,12- tetradecadieno-1-ol i (Z,E)-9,12-tetradecadienil-1-acetat (Ortiz et al., 2002); s'ha descobert que les trampes amb una barreja d'aquests components resulten summament atractives per als mascles i són estables, com a mínim, durant quatre setmanes. Després de determinar la combinació més efectiva de les feromones en condicions de camp i el disseny de la trampa, el monitoratge d'E. pinguis s'accepta com una part integral i rutinària de la Gestió Integrada de Plagues. Per a aquesta plaga, s'ha aconseguit una important reducció en l'aplicació d'insecticides. En assaigs a petita escala, s'ha descobert que les feromones sintètiques interrompen l'habilitat dels insectes mascle per a localitzar les punts d'emissió de feromones, i s'han aconseguit reduccions d'E. Pinguis en els camps tractats (Ortiz et al., 2004).

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.