INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies de Gestió Integrada en presseguer a Catalunya

Antonio Dolset Artacho, Ramón Torà Marquilles

Unitat de Sanitat Vegetal de Lleida. Servei de Sanitat Vegetal i del DAAM de la Generalitat de Catalunya

La ponència està basada en l'exposició de les diferents alternatives utilitzades per al control de plagues i malalties en el cultiu del presseguer a Catalunya, presentant de forma jerarquitzada amb el criteri de prioritzar aquelles alternatives amb un menor impacte sobre el medi ambient i sobre la salut de les persones, i de forma integrada i combinada dins d'una estratègia global de control integrat.

Durant la ponència s'incidirà principalment sobre aquelles plagues i malalties considerades clau per ser les que més afecten al cultiu del presseguer a la zona de producció de Catalunya, tant per la seva dispersió en el territori com pel seu potencial per produir danys, aquest és el cas de Ceratitis capitata entre les plagues, o moniliosis entre les malalties.

Igualment es farà esment d'altres plagues i malalties considerades com a secundàries a les zones de producció de préssec de Catalunya però que poden arribar a ser molt destacades en funció de les condicions climàtiques de l'any o en funció del lloc concret, ja que alguna de les plagues només representa un problema a nivell local.

Dins de cadascuna de les estratègies exposades es detallaran totes aquelles alternatives que siguin mesures culturals, biològiques, biotecnològiques, químiques i altres, que estiguin disponibles a data d'avui, que siguin tècnicament aplicables i econòmicament viables.

Així mateix, es pretén donar informació sobre les alternatives en fase d'estudi o d'implementació que presumiblement es podran aplicar en el futur en el marc dels programes de control integrat de plagues i malalties en presseguer.  

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.