INFORMACIÓ DESTACADA

Cobertes vegetals en vinya

Ana Sagüés

EVENA. Secció de Producció i Sanitat Vegetal. Govern de Navarra

Durant deu anys, s'ha avaluat la influència de les cobertes vegetals en paràmetres productius, paràmetres analítics dels mosts i en la qualitat de collita de la varietat negra ull de llebre.  

S'han utilitzat dues espècies de gramínies i dos nivells d'ocupació del sòl per a la coberta (a banda i banda de la fila CT o només a un costat de la fila CP) comparats amb un testimoni (llaurat).

Les cobertes vegetals han limitat la producció i el vigor dels ceps tant més com més gran ha estat el nivell d'ocupació per elles. S'ha observat un major grau de la fruita, una menor acidesa total i una reducció d’àcid màlic dels mostos. Els paràmetres de color s'han vist afavorits i la collita ha presentat una major sanitat.

Des del punt de vista del maneig, s'ha valorat positivament l'ús de cobertes com a mitjà per a equilibrar el vigor de la vinya i el seu rendiment, augmentant la qualitat de la collita.

En el cas de la varietat blanca chardonnay, l'efecte de les cobertes en els paràmetres agronòmics no ha estat tan marcat tot i que s'observa una tendència similar a l'obtinguda en ull de llebre.

És en els paràmetres del most on s'observa un efecte més acusat. L'ús de cobertes en varietats blanques comporta una disminució en el contingut en nitrogen en mostos que es tradueix en una menor quantitat de NFA (nitrogen fàcilment assimilable) i aminoàcids, en relació inversament proporcional a la cobertura, alterant-se la cinètica de fermentació.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.