INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies de maneig integrat de plagues en cultius de raïm de taula

Alfonso Lucas Espadas

Sanitat Vegetal. Regió de Murcia

El cultiu del raïm de taula ocupa a Espanya unes 14.500 ha i es distribueixen entre les comunitats de València, la Regió de Múrcia i Andalusia, encara que en els últims anys s'estan realitzant plantacions del mateix en altres comunitats, com Extremadura i Aragó. En els últims anys s'està produint una evolució cap a varietats partenocàrpiques (sense llavor) en detriment de les varietats tradicionals, amb llavors. La Regió de Múrcia està experimentant un creixement important de la superfície de cultiu, en base a les perspectives de mercats que les empreses exportadores de la regió tenen, orientant les varietats conreades a les demandes dels consumidors (raïms partenocàrpics, raïms amb sabors, etc.

El cultiu del raïm de taula ocupa a Espanya unes 14.500 ha i es distribueixen entre les comunitats de València, la Regió de Múrcia i Andalusia, encara que en els últims anys s'estan realitzant plantacions del mateix en altres comunitats, com Extremadura i Aragó. En els últims anys s'està produint una evolució cap a varietats partenocàrpiques (sense llavor) en detriment de les varietats tradicionals, amb llavors. La Regió de Múrcia està experimentant un creixement important de la superfície de cultiu, en base a les perspectives de mercats que les empreses exportadores de la regió tenen, orientant les varietats conreades a les demandes dels consumidors (raïms partenocàrpics, raïms amb sabors, etc.).

El control dels problemes fitopatològics del cultiu sota normes de Maneig Integrat de Plagues (IPM) va començar a desenvolupar-se a nivell pràctic a principis dels anys 90, amb la incorporació de les normes de producció integrada en la major part de les comunitats que tenien el cultiu. A més, en els últims 6-8 anys, s'ha produït un important avanç tècnic en l'estudi i desenvolupament de pràctiques de control biològic o tecnològic d'algunes plagues importants, l'acció sobre el cultiu obligava a la realització d'abundants tractaments fitosanitaris, penalitzant la seva capacitat de comercialització. Les exigències de les cadenes de distribució, l'enduriment de les normes legals que regulen els productes fitosanitaris i els seus residus i l'avanç en la formació i el coneixement dels agricultors, ha permès en els últims anys, avançar de manera clara i decidida cap a la aplicació generalitzada de moltes d'aquestes tècniques, permetent una comercialització de la fruita més competitiva i atractiva per als mercats.

En la nostra xerrada farem un repàs de les plagues del cultiu i les estratègies IPM amb les que poden ser controlades. Veurem la situació de cuc del raïm (Lobesia botrana) i el seu control massiu per mitjà de la tècnica de confusió sexual, melassa (Planococcus citri i P. ficus), que pot ser controlat per diverses vies, com és el control biològic per mitjà de soltes del parasitoide Anagyrus pseudococci i el depredador Cryptolaemus montroucieri, o fins i tot, si l'espècie present és P. ficus, es pot utilitzar de forma complementària la tècnica de confusió sexual. En el cas de trips (Frankliniella occidentalis), veurem les oportunitats que la captura massiva per mitjà de plaques blaves engomades pot oferir, complementades amb difusors de feromona d'agregació.

Una altra plaga que en l'actualitat es troba plenament controlada per mitjans tecnològics és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata), plaga que en el cultiu del raïm de taula pot donar lloc a un problema sever, en ser un cultiu pont entre els fruiters i els cítrics, almenys en la Regió de Múrcia. En l'actualitat, la captura massiva i el sistema atract and kill ofereixen resultats més que suficients per a un control eficaç, que a més resulta obligat aplicar, a causa de l'absència de matèries actives autoritzades per a aquest ús en el cultiu, en el registre de productes fitosanitaris. D'altra banda, els àcars constitueixen un important risc en el cultiu, i s'han desenvolupat estratègies de control biològic per mitjà de soltes massives de fitoseids (Amblyseius californicus, A. swirskii), encara que la forma més intel·ligent de controlar-los, és evitant que es converteixin en un problema, mitjançant el respecte de la fauna auxiliar autòctona, que és capaç en general, de controlar la plaga sense problemes.

En l'àmbit de les malalties, la viabilitat d'alternatives d'aquest tipus és més complicada, tot i que s'està treballant amb afany en la posada a punt de solucions alternatives, com és la utilització de sofres en diferents formats (mullables, polvoritzats, etc.), o l'ús de formulats a base de Ampelomyces quisqualis, Bacillus subtilis, i altres. En aquests casos, el maneig adequat del cultiu, sol ser un factor molt important a considerar, que ajuda en gran manera a evitar grans conflictes amb les malalties més comunes del cultiu, oïdi (Uncinula necator), míldiu (Plasmopara vitícola), Podridura gris (Botrytis cinerea), entre altres. En tots els casos, un bon coneixement de l'enemic i el seu comportament, és un factor clau per afrontar amb garanties el seu control.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.