INFORMACIÓ DESTACADA

Mosca mediterrània de la fruita: control en fruiters de llavor de Producció Integrada

Lucía Adriana Escudero - Colomar

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

La mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata (Wiedemann), és una plaga mundialment distribuïda i que ataca un gran nombre de cultius fructícoles. En els fruiters de llavor a causa de la seva dinàmica poblacional en el nostre territori, els danys poden ser molt importants, sobretot a partir del mes d'agost.

Al NE peninsular, on es concentra més del 40% de la producció d'aquest tipus de fruiters, C. capitata presenta només un pic poblacional.

La mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata (Wiedemann), és una plaga mundialment distribuïda i que ataca un gran nombre de cultius fructícoles. En els fruiters de llavor a causa de la seva dinàmica poblacional en el nostre territori, els danys poden ser molt importants, sobretot a partir del mes d'agost.

Al NE peninsular, on es concentra més del 40% de la producció d'aquest tipus de fruiters, C. capitata presenta només un pic poblacional. En general, no es registren captures d'adults durant l'hivern, i els primers adults de l'any s'observen en les trampes de monitoratge a finals de maig o al juny. A partir d'aquest moment, i depenent de les condicions climàtiques, la població augmenta gradualment fins a aconseguir el seu màxim en els mesos de setembre o octubre, en coincidència amb la collita de moltes varietats de pomes i algunes de peres. Per tant, és aconsellable que per a mantenir les poblacions controlades s'apliquin les mesures de control quan els fruits a protegir són encara petits.

Hi ha diversos mètodes de control que es poden utilitzar sols o combinats i que majoritàriament tenen com a objectiu la captura de l'insecte en l'estat adult. El mètode més usat en el passat, el control químic amb insecticides, està restringit a unes poques matèries actives autoritzades per aquesta plaga en fruiters de llavor, segons la Directiva 91/414/CEE. Gairebé totes elles pertanyen al grup dels piretroides i el seu ús continuat podria generar poblacions resistents, a més de perjudicar els enemics naturals que controlen altres plagues d'aquests cultius. Per això, el control químic s'utilitza actualment com un reforç d'altres mètodes usats de base en fruiters de llavor per al control d'aquesta plaga.

En pomera i perera, s'utilitza amb èxit la captura massiva i el Atracct and kill en el control de la mosca del mediterrani en l'estat adult. Tots dos sistemes consisteixen en distribuir en la superfície del camp un nombre determinat de trampes, les quals atrauran les femelles i mascles de la plaga i els posaran en contacte amb un insecticida. En el cas de la captura massiva, les mosques queden dins del mosquer, però en el cas del ATTRACT and kill no queden retingudes. Tots dos sistemes basen la seva eficàcia en el poder atractiu dels esquers que utilitzen. Per això, com millor competeixin amb la fruita per l'atracció de l'insecte, més possibilitats tindran d'eliminar individus adults del camp.

Un altre sistema utilitzat és el de l'esterilització química, basat en les propietats esterilitzats de l'insecticida Lufenuron quan és ingerit pels adults. Alguns mètodes com la tècnica del mascle estèril (amb irradiacions o SIT) o el control biològic, usats en altres cultius, no s'han aplicat de manera generalitzada en fruiters de llavor al NE d'Espanya.

Nous mètodes de control s'estan desenvolupant per ser aplicats tant a nivell de camp com en la post collita dels fruits. Dins del primer grup es pot esmentar l'ús de microorganismes, els insecticides botànics, noves formulacions insecticides i l'ús de mètodes genètics per obtenir individus estèrils. Mentre que els mètodes en estudi que busquen controlar la plaga en post - collita, se centren en eliminar les larves que puguin quedar dins dels fruits, utilitzant fred i /o calor, visió artificial, irradiacions ionitzants i atmosferes modificades. Molts d'ells, en un futur proper, seran noves eines que es podran incorporar en un programa de maneig integrat de plagues en fruiters de llavor , sols o en combinació amb els ja existents.

La majoria dels mètodes utilitzats en camp han de ser complementats amb altres mesures referents a la retirada i control d'altres fonts d'infecció i /o disseminació de la plaga. S'ha comprovat que la destrucció de la fruita romanent en el camp un cop acabada la collita, redueix més del 50% d'emergències de mosques que podrien passar a danyar camps veïns i continuar reproduint i augmentant la població. L'aplicació d'aquesta mesura a Catalunya de manera sistemàtica i en àrees àmplies durant diversos anys, ha mostrat la seva eficàcia i la importància de la seva inclusió en un programa de maneig integrat de la mosca de la fruita en fruiters de llavor.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.