INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió integrada de les malalties del sòl

Xavier Sorribas
Director del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Universitat Politècnica de Catalunya

Les malalties del sòl són aquelles provocades per causes abiòtiques (característiques físico-químiques del sòl) i/o biòtiques (microorganismes del sòl), que comporten un debilitament de la planta per afectació de les arrels, el coll i/o els vasos conductors, i que pot finalitzar amb la mort del vegetal.

Alguns factors predisposen les plantes a aquest tipus de malalties, com:

  • algunes practiques agronòmiques (descompensacions del reg i/o adobat, ús indiscriminat de productes fitosanitaris, afectació d'antagonistes natius, reducció de l’activitat microbiana del sòl, implantació de material vegetal no adaptat a la zona de producció)
  • la presencia de potencials patògens dels conreu i de la interacció que estableixen entre ells.

Tradicionalment, per al control d'aquestes malalties, s'han utilitzat fumigants del sòl per combatre els patògens, i complements nutricionals per esmorteir les deficiències. La desinfestació del sòl calia fer-la quan tocava replantar, i complementar-la amb l'aplicació de productes fitosanitaris durant la campanya, per evitar la propagació dels focus d'infestació.

Les malalties del sòl són aquelles provocades per causes abiòtiques (característiques físico-químiques del sòl) i/o biòtiques (microorganismes del sòl), que comporten un debilitament de la planta per afectació de les arrels, el coll i/o els vasos conductors, i que pot finalitzar amb la mort del vegetal.

Alguns factors predisposen les plantes a aquest tipus de malalties, com:

  • algunes practiques agronòmiques (descompensacions del reg i/o adobat, ús indiscriminat de productes fitosanitaris, afectació d'antagonistes natius, reducció de l’activitat microbiana del sòl, implantació de material vegetal no adaptat a la zona de producció)
  • la presencia de potencials patògens dels conreu i de la interacció que estableixen entre ells.

Tradicionalment, per al control d'aquestes malalties, s'han utilitzat fumigants del sòl per combatre els patògens, i complements nutricionals per esmorteir les deficiències. La desinfestació del sòl calia fer-la quan tocava replantar, i complementar-la amb l'aplicació de productes fitosanitaris durant la campanya, per evitar la propagació dels focus d'infestació. Pel que fa als correctors, calia aplicar-los periòdicament, donada la naturalesa crònica de l'afecció.

Des de fa anys, diversos grups de recerca, tant de Catalunya com d'arreu del món, treballen en l'estudi de les característiques biològiques dels patògens, i epidemiològiques de les malalties. També en el modus d’acció i eficàcia de les mesures de control per a seleccionar els mètodes a utilitzar, establir la seqüència i els moments òptims d’intervenció, i predir l’efecte que poden tenir sobre la viabilitat dels agents nocius o sobre la interacció patogen-planta a curt, mig i llarg termini.

En definitiva, la cerca de solucions passa per la comprensió de l’agroecosistema a l’hora de trobar solucions que siguin ambientalment respectuoses i durables en el temps, com per exemple:

  1. L’ús de material vegetal resistent als principals patògens i adaptat a les condicions ambientals de l'àrea de producció ha estat fonamental per continuar conreant algunes espècies d'interès comercial que havien estat amenaçades, com per exemple els cítrics. L'obtenció de patrons resistent al virus la tristesa dels cítrics, a Phytophthora (fong que afecta arrels i coll de la planta, principalment), i a Tylenchulus semipenetrans (nematode dels cítrics), a més d'estar ben adaptat a les característiques edafoclimàtiques de les principals àrees de producció citrícola d'Espanya, ha permès mantenir  el conreu.
  2. Manteniment i increment de l'activitat d'antagonistes microbians al sòl mitjançant l'ús d'esmenes orgàniques, compost, etc. que afectin l'inici i desenvolupament d'epidèmies
  3. Ús de plançons micorizats que interfereixen en la capacitat infectiva dels patògens vegetals i confereixen tolerància a la planta.
  4. Ús de productes fitosanitaris microbians o d'origen microbià com a antagonistes de patògens clau del conreu.

És important considerar la salut del sòl des d'un punt de vista holístic per a comprendre els problemes i cercar les solucions més adients, intentant trobar l'equilibri que permeti conrear de forma intel·ligent.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.