INFORMACIÓ DESTACADA

Els problemes fitosanitaris del sol en els cultius hortícoles

Francisco José González Zapater
Cap del Servei de Sanitat Vegetal de la Consejería de Agricultura y Agua
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

L'ús intensiu del sòl en els cultius hortícoles, amb diverses repeticions de diferents cultius sobre la mateixa parcel·la, any rere any, ha fet oblidar moltes vegades unes de les eines fonamentals dels tractats d'agricultura, es tracta de la rotació de cultius, substituït per l'ús sistemàtic del monocultiu.

Aquesta pràctica degenerativa dels nostres sòls, es veu propiciada per les exigències dels mercats, l'especialització de les empreses i dels productors, així com els condicionants climàtics que pràcticament obliguen a aquesta tendència de cultiu, a fi de tenir la mes que anhelada rendibilitat econòmica.

La instal·lació de cultius intermedis, millorants del sòl o deixar la terra en blanc durant una campanya, queda condicionada a nombrosos factors com són el subministrar en data els contractes adquirits, la viabilitat a l'hora de plantar en altres zones, el que requereix en la pràctica de gestionar una àmplia superfície de terres, només en mans de les grans empreses.

En el millor dels casos la tan anhelada rotació de cultius es planifica només de cara a una campanya, repetint any rere any idèntiques programacions el que significa al cap i a la fi un monocultiu.

L'ús intensiu del sòl en els cultius hortícoles, amb diverses repeticions de diferents cultius sobre la mateixa parcel·la, any rere any, ha fet oblidar moltes vegades unes de les eines fonamentals dels tractats d'agricultura, es tracta de la rotació de cultius, substituït per l'ús sistemàtic del monocultiu.

Aquesta pràctica degenerativa dels nostres sòls, es veu propiciada per les exigències dels mercats, l'especialització de les empreses i dels productors, així com els condicionants climàtics que pràcticament obliguen a aquesta tendència de cultiu, a fi de tenir la mes que anhelada rendibilitat econòmica.

La instal·lació de cultius intermedis, millorants del sòl o deixar la terra en blanc durant una campanya, queda condicionada a nombrosos factors com són el subministrar en data els contractes adquirits, la viabilitat a l'hora de plantar en altres zones, el que requereix en la pràctica de gestionar una àmplia superfície de terres, només en mans de les grans empreses.

En el millor dels casos la tan anhelada rotació de cultius es planifica només de cara a una campanya, repetint any rere any idèntiques programacions el que significa al cap i a la fi un monocultiu.

Aquesta situació, s'està produint en el sector hortícola l'aparició de nombrosos problemes de cansament de sòl i fitopatològics, ocasionats fonamentalment per fongs i nematodes, els quals poden ser en un futur no molt llunyà el principal condicionant per al desenvolupament de nombrosos cultius hortícoles.

Aquesta problemàtica, en l'actualitat es ve pal·liant, majoritàriament amb la realització de tractaments fitosanitaris. Encara l'escàs nombre de productes desinfectants registrats, la reducció de les dosis per hectàrea i successió de resistències, ha motivat l'ús sistemàtic de l'excepció establerta en l'Article 53 del Reglament 1107/2009 atorgant autoritzacions excepcionals sobre productes no registrats.

En determinades zones i amb condicions climatològiques favorables que s'adapten als cicles de cultius, s'han implantat en menor mesura les tècniques de solarització i biofumigació, en ocasions, unida a l'ocupació de planta s'empelta, el que suposa un increment dels costos de producció i de vegades una pèrdua de productivitat.

Atès que les perspectives de futur, no preveuen una abundància de nous formulats químics desinfectants de sòl que ens ajudin a millorar l'actual situació, entenc que l'estudi a fons de la salut dels nostres sòls i el maneig racional dels mateixos establint unes Bones Pràctiques Agrícoles en el maneig dels mateixos resultés fonamental en la disponibilitat de parcel·les de cultiu i en definitiva la productivitat de la nostra horticultura.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.