INFORMACIÓ DESTACADA

Els controls oficials dels LMR a Catalunya

Alfons Vilarrasa

Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Els controls oficials dels LMR a Catalunya
Alfons Vilarrasa
Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.


A la presentació es fa un repàs a la seguretat alimentària, en el context de la utilització de plaguicides en la producció d'aliments d'origen vegetal.
Es donen dades sobre la percepció social del risc per part de la ciutadania, aportant els resultats de l'estudi de percepció sobre la seguretat alimentària a Catalunya, realitzat l'any 2012 per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, en què els enquestats manifesten el seu grau de confiança en el consum de vegetals, o sobre la possible presència de residus de pesticides, així com sobre el grau de preocupació, associada als diferents tipus d'aliments.
Es comenta que a la UE només es poden autoritzar substàncies actives de productes fitosanitaris que hagin provat científicament que no produeixen efectes perjudicials ni a les persones ni al medi ambient i s'explica el concepte de Límit Màxim de Residu (LMR).
Per finalitzar, es fa una breu explicació dels plans de vigilància i control de residus, per part de les autoritats competents de les conselleries d'Agricultura i de Salut de la Generalitat de Catalunya, ressaltant l'alt grau de conformitat de les mostres analitzades i que contrasten amb el grau de desconfiança dels consumidors.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.