INFORMACIÓ DESTACADA

Conyzas en oliveres

José María Urbano Fuentes-Guerra

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Universidad de Sevilla

Conyzas en olivar
José María Urbà Fonts-Guerra
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica. Universitat de Sevilla.
Tradicionalment les males herbes s'han intentat controlar amb conreu, però el conreu en olivar presenta importants costos ambientals i econòmics. A més, el conreu no ha eliminat les males herbes sinó que s'ha seleccionat una flora arvense particularment adaptada.

Conyzas en olivar
José María Urbà Fonts-Guerra
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica. Universitat de Sevilla.
Tradicionalment les males herbes s'han intentat controlar amb conreu, però el conreu en olivar presenta importants costos ambientals i econòmics. A més, el conreu no ha eliminat les males herbes sinó que s'ha seleccionat una flora arvense particularment adaptada.
L'aparició dels herbicides, particularment la simazina (registrada als EUA el 1957), va suposar una revolució. Una sola aplicació abans de les primeres pluges de tardor era suficient per mantenir el sòl net de males herbes durant tot l'any agrícola. Un procediment eficaç, barat i simple. El control químic ha permès disminuir la freqüència i intensitat del conreu, però la flora arvense l'olivar ha anat canviant d'espècies (inversió de flora) o de biotips (resistència). Entre les espècies que han desenvolupat resistència a la simazina es troben Conyza bonariensis i C. canadensis (1987).
Conclusió 1: Les males herbes s'adapten a comportaments predictibles per part de l'agricultor.
Per resoldre el problema de l'aparent manca d'eficàcia, es tendeix a augmentar les dosis i / o complementar el control amb barreges d'herbicides i amb conreu. No obstant això, el conreu de sòls tractats amb herbicides residuals afavoreix l'erosió i la contaminació d'aqüífers superficials, ja que el sòl erosionat també porta adherit l'herbicida. La simazina es prohibeix el 2003, però roman la il·lusió de molts oliverers de tenir un sòl perfectament net de plantes diferents de la conreada.
Amb la desaparició de la simazina, s'incrementa l'ús de glifosat com a herbicida d'ampli espectre. El 2004 va aparèixer el primer biotip espanyol de C. bonariensis resistent a glifosat, que va ser seguit per C. canadensis (2006) i C. sumatrensis (2009).
Conclusió 2: L'aplicació continuada d'un mateix herbicida permet que la flora arvense s'adapti.
En una enquesta realitzada el 2014, la Conyza apareix com la mala herba més preocupant, per la seva dificultat de control amb herbicides. Si la gestió dels problemes de males herbes s'ha de fer amb un enfocament integrat, en el cas de les conyzas és més necessari encara. És imprescindible rotar matèries actives amb diferents maneres d'acció, optimitzar els moments i dosi d'aplicació, i utilitzar mètodes no químics com els mecànics (gradetes), culturals (cobertes), etc.
Conclusió 3: el poblema de les conyzas en oliverar necessita d'una gestió integrada de males herbes.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.