INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies davant l’aparició de noves males herbes

A.Taberner

Servei Sanitat Vegetal – Malherbologia

Estratègies davant l’aparició de noves males herbes

A.Taberner, S. Cónsola, JM LLenes
Servei Sanitat Vegetal – Malherbologia
Rovira Roure 191 – 25198 Lleida. c.

Estratègies davant l’aparició de noves males herbes

A.Taberner, S. Cónsola, JM LLenes
Servei Sanitat Vegetal – Malherbologia
Rovira Roure 191 – 25198 Lleida. c.e.:ataberner@gencat.cat

L’aparició de noves plagues, malalties o males herbes en els nostres cultius és cada vegada més freqüent. Es tracta d'una part de la problemàtica generada per les especies exòtiques invasores, que també afecta, d’una forma més amplia el medi natural.
Davant l'aparició d'una nova espècie cal preguntar-se si es comportarà com una mala herba invasora. S'entén per planta invasora com aquella planta al•lòctona que s'ha naturalitzat.

A la pràctica, una planta té capacitat invasora si compleix amb els requisits proposats per Maillet i Zaragoza (2002):
a) No està estesa a la zona de cultiu a protegir.
b) Es perillosa per la seva velocitat de creixement, la seva capacitat de propagació, el seu caràcter urticant per a l’home i la seva nocivitat manifesta pel cultiu en altres països.
c) La seva emergència esglaonada al llarg del cicle de cultiu.

En el procés d'eradicació de les males herbes invasores s'han detectat com a claus, el moment de prendre la decisió per a l'inici del procés, els criteris a tenir en compte per definir el moment en què es considera que s'ha aconseguit l'extinció i la determinació de les vies d'entrada i d'expansió de la mala herba. La prevenció és la mesura de lluita més eficaç contra les plantes invasores.

Per l'experiència que es té, es constata que el control i posterior eradicació d'una planta invasora és una operació de gran dificultat, les opcions d'èxit van estretament lligades a una ràpida detecció i posterior actuació quan la planta encara es troba confinada en una zona molt limitada. En aquest primer estadi la invasió no ha de superar 1 km2 de superfície, ni el nombre de camps excedir de 5.

Després de 5 anys de campanya contra S. angulatus L., les claus que avui dia permeten albergar alguna esperança de controlar i eradicar la planta invasora són: 
-Disposició d'una xarxa de col·laboradors sobre el terreny 
-Ràpida actuació per part de l'administració, basant-se en la capacitat que li atorga la Llei de Sanitat Vegetal (BOE, 2002)
-Col·laboració dels agricultors.

De l'experiència amb Sicyos i amb Leptochloa s'ha constatat la diferent dificultat existent segons la planta es desenvolupi o no en un medi aquàtic. En el primer cas la dificultat és més gran, ja que les possibilitats de dispersió augmenten considerablement de manera que és molt més difícil mantenir confinada en un espai limitat que es pugui anar disminuint en superfície d’any en any.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.