INFORMACIÓ DESTACADA

La coberta vegetal en horts de cítrics

Maria Teresa Martínez Ferrer

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaria (IRTA). Generalitat de Catalunya

La coberta vegetal en horts de cítrics
Maria Teresa Martínez Ferrer
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Generalitat de Catalunya

El agrosistema dels cítrics és molt ric i variat en espècies d'insectes i àcars, tant plagues com enemics naturals. El control biològic és un dels pilars bàsics de la gestió integrada de les plagues, i per tant la conservació i l'increment dels enemics naturals constitueixen un objectiu primordial en el cultiu dels cítrics. El control biològic per conservació es pot afavorir mitjançant la selecció de productes fitosanitaris, però també modificant el mitjà per afavorir el desenvolupament d'aquests organismes beneficiosos. Si bé la condició dels cítrics d'arbres perennifolis ofereix refugi i aliment tant als fitòfags com als entomófagos durant tot l'any, es tracta d'un monocultiu, i per tant, la presència d'altres vegetals en el cultiu pot suplir les mancances de falta de biodiversitat que limita l'hàbitat que poden ocupar els enemics naturals. Tot i que el manteniment del sòl nu mitjançant l'aplicació d'herbicides en els carrers dels horts de cítrics és el maneig tradicional, el manteniment d'una coberta vegetal, ja sigui sembrada o espontània, és una pràctica cada vegada més utilitzada. Mitjançant aquest mètode s'incrementa la diversitat de plantes a l'hort de cítrics, la qual cosa implica al seu torn una major diversitat de depredadors i parasitoides que poden afavorir un millor control de les plagues.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.