INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes de la metodologia GIP en cítrics

Joan Porta Ferré

Secció d’Agricultura i de Sanitat Vegetal Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

Reptes de la metodologia GIP en cítrics

Joan Porta Ferré
Secció d’Agricultura i de Sanitat Vegetal Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

La gestió integrada de plagues (GIP) busca el desenvolupament de cultius sans i respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones. Per això, promou els mecanismes naturals de control de plagues malalties i males herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada, tot cercant la mínima alteració possible dels ecosistemes agraris i l’òptim rendiment de les collites, en línia amb els nous requeriments normatius de la Unió Europea.

Concretament, en el camp dels cítrics aquests principis queden recollits en la "Guía de Gestión Integrada de Plagas, Cítricos” publicada pel MAGRAMA. Aquesta guia pretén ser un aparador de les mesures alternatives existents als mètodes de control químic, deixant enrere la forma convencional d’afrontar els problemes fitosanitaris, i apropant tot el coneixement agronòmic que existeix en matèria de GIP, per això el pilar fonamental d’aquesta guia, es el quadre d’estratègies. 

Amb el caràcter emprenedor i d’internacionalització que caracteritza el sector de cítrics, la GIP s’ha de valorar com una oportunitat per millorar i donar a conèixer la feina ben feta a nivell agronòmic, en la lluita contra les principals plagues d’aquest cultiu: Ceratitis capitata o Aonidiella aurantii, en els exigents mercats internacionals de destí.   

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.