INFORMACIÓ DESTACADA

Problemàtica de les malalties dels cultius hortícoles causades per fongs del sòl.

Josep Armengol Fortí
Institut Agroforestal Mediterrani
Universitat Politècnica de València

Problemàtica de les malalties dels cultius hortícoles causades per fongs del sòl.

Josep Armengol Fortí
Institut Agroforestal Mediterrani
Universitat Politècnica de València

Les malalties causades per fongs del sòl provoquen reduccions significatives a la producció i qualitat dels cultius hortícoles des de les seves fases inicials, al planter, fins al moment de la collita. Els cultius hortícoles estan especialment exposats al risc que suposa la incidència d'aquestes malalties a causa del seu dinamisme: canvi continu de material vegetal, innovació constant en mètodes de cultiu, ús de sistemes de producció intensius; i a la reducció en la disponibilitat de productes fitosanitaris per al seu control.
Cal tenir en compte que la biologia i l'ecologia de la microflora del terra són extremadament complexes, la qual cosa dificulta la comprensió de molts aspectes relacionats amb les malalties causades per fongs del sòl, que en general, són difícils de predir, detectar i diagnosticar.

Problemàtica de les malalties dels cultius hortícoles causades per fongs del sòl.

Josep Armengol Fortí
Institut Agroforestal Mediterrani
Universitat Politècnica de València

Les malalties causades per fongs del sòl provoquen reduccions significatives a la producció i qualitat dels cultius hortícoles des de les seves fases inicials, al planter, fins al moment de la collita. Els cultius hortícoles estan especialment exposats al risc que suposa la incidència d'aquestes malalties a causa del seu dinamisme: canvi continu de material vegetal, innovació constant en mètodes de cultiu, ús de sistemes de producció intensius; i a la reducció en la disponibilitat de productes fitosanitaris per al seu control.
Cal tenir en compte que la biologia i l'ecologia de la microflora del terra són extremadament complexes, la qual cosa dificulta la comprensió de molts aspectes relacionats amb les malalties causades per fongs del sòl, que en general, són difícils de predir, detectar i diagnosticar.
El maneig dels fongs del sòl suposa un repte constant, ja que molts d'ells tenen estructures especialitzades (esclerocis, clamidòspores, etc.) que els permeten sobreviure al terra molts anys en absència del cultiu que afecten i un cultiu pot ser susceptible a varis patògens diferents. A més, també es poden produir infeccions simultànies, causades per diferents patògens fúngics, donant lloc a un complex de malalties.
Les malalties més freqüents són aquelles que afecten les arrels i el coll de les plantes, incloent les malalties dels planters hortícoles, i les malalties vasculars que s'inicien a partir d'infeccions de les arrels. Tanmateix, amb condicions ambientals favorables, alguns fongs del sòl també poden causar danys en la part aèria dels cultius hortícoles.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.