INFORMACIÓ DESTACADA

Maneig i control de la

X. Miarnau

IRTA-Estació Experimental de Lleida

Maneig i control de la "taca ocre", una de les principals malalties del cultiu de l'ametller

L. Torguet i X. Miarnau
IRTA-Estació Experimental de Lleida
Parc de Gardeny-Fruitcentre. E-25003 Lleida (SPAIN)
correu electrònic: laura.

Maneig i control de la "taca ocre", una de les principals malalties del cultiu de l'ametller

L. Torguet i X. Miarnau
IRTA-Estació Experimental de Lleida
Parc de Gardeny-Fruitcentre. E-25003 Lleida (SPAIN)
correu electrònic: laura.torguet@irta.cat


De les diferents malalties que poden afectar a l'ametller, la "taca ocre", causada pel fong Polystigma amygdalinum, és actualment una de les més importants en les plantacions espanyoles.
En els últims anys, la importància d'aquesta malaltia a Espanya s'ha incrementat, a causa del augment de plantacions en zones de l'interior ia la utilització d'algunes noves varietats més susceptibles que les tradicionals.
Aquesta malaltia és la més estesa en els ametllers conreats a Espanya, tant en el Sud-est (Alacant, Múrcia, Almeria i Granada), com a la resta d'àrea mediterrània espanyola i vall de l'Ebre, tant per la intensitat com per la regularitat anual amb la qual es presenta. La "taca ocre" també ha estat descrita en diferents països productors d'ametlla de la mediterrània.
El patogen ocasiona en els fulls taques de forma i mida variable, entre 1-2 cm, de color groc al principi i més tard marró-vermellós, que redueixen la seva capacitat fotosintètica. En alguns casos es poden arribar a produir defoliacions. Tot això incideix negativament en la productivitat de l'any.
El maneig d'aquesta malaltia és clau en les noves plantacions d'ametller que s'estan realitzant per tot Espanya. El coneixement del cicle de la malaltia i de les eines per poder controlar serà bàsic.
El coneixement de la tolerància de les varietats a aquesta malaltia, pot ajudar a fer una bona elecció varietal i també a definir una adequada estratègia de control en funció de les característiques climàtiques de la zona. Tot això pot permetre la disminució de la incidència de problemes patològics, amb la conseqüent reducció de l'ús de productes fitosanitaris.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.